Tag: dnevno

Poremećaji zbog nedostatka vode u organizmu
By January 22, 2014 0 Comments Read More →

Poremećaji zbog nedostatka vode u organizmu

U ljudskom organizmu ima oko 70% vode, a samo 30% čvrstih odnosno organskih materija. Najveći deo ove vode nalazi se u ćelijama, a znatno manji u krvi i drugim tečnostima. Odnos između količine tečnosti koja se nalazi u ćelijama i one koja se nalazi van njih uvek je stalan, a poremećaj tog odnosa može da […]

Posted in: Ishrana
Dnevna potrošnja kalorija kod različitih aktivnosti
By January 14, 2014 0 Comments Read More →

Dnevna potrošnja kalorija kod različitih aktivnosti

U svim svojim životnim radnjama čovekov organizam troši izvesnu snagu, čiji utrošak nadoknađuje hranom. Kao što je za rad svake mašine potrebno gorivo, koje joj sagorevajući daje snagu za pokret, tako je i čoveku, koji predstavlja jednu od najsavršenijih mašina, potrebno za rad mnogo goriva, tj. mnogo hrane. Ali hrana čoveku nije potrebna samo kao […]

Posted in: Ishrana
shared on wplocker.com