Crevni paraziti

Pseća pantljičara kod dece
By April 10, 2013 0 Comments Read More →

Pseća pantljičara kod dece

Pseća pantljičara živi kao odrasla jedinka u crevima psa. Drugi njen domaćin je najčešće goveče( ili ovca, a ređe čovek. Mala je i ima svega nekoliko članaka. Kada najstariji članak sazri, on se otkine od pantljičare i pas ga sa izmetom izbaci napolje. U takvom članku ima po nekoliko.stotina jaja. Goveda ili svinje pasući pojedu […]

Posted in: Crevni paraziti
Pantljičara kod ljudi
By April 9, 2013 0 Comments Read More →

Pantljičara kod ljudi

Pantljičare su vrlo veliki crvi koji kao paraziti žive u crevima ljudi i nekih domaćih životinja sisara. Pljosnatog su oblika i imaju izgled pantljike, po čemu su i dobile ime. One se pomoću četiri kupice na glavi pričvrste za crevni zid, a telo im pliva niz creva u crevnom sadržaju. Telo im je sastavljeno od […]

Posted in: Crevni paraziti
Male dečije gliste
By April 8, 2013 0 Comments Read More →

Male dečije gliste

Od ovih glista boluju najčešće mala deca, ali ih ima i kod. odraslih. Ove gliste su male, bele i tanke kao konac. Mužjak je dugačak do 4, a ženka 9 do 12 milimetara. Žive i razmnožavaju se u tankim crevima. Ženke nose jaja u slepom i debelom crevu. Izmet bolesnika sadrži obično mnoštvo i jaja […]

Posted in: Crevni paraziti
Velike dečije gliste
By April 7, 2013 0 Comments Read More →

Velike dečije gliste

Dečje gliste su naročito rasprostranjene među decom od 3 do 10 godina, ali se nalaze i kod veće-dece, pa i kod odraslih. Od ovih glista jedne su ženke, a druge mužjaci. Ženka je dugačka 20—25 a mužjak 15—17 sm. Žive u tankom crevu, ali mogu dospeti.i u stomak. Deca se glistama zaraze na taj način […]

Posted in: Crevni paraziti
shared on wplocker.com