Trovanje

Pušenje uzrokuje bolesti srca i krvnih sudova
By August 6, 2015 0 Comments Read More →

Pušenje uzrokuje bolesti srca i krvnih sudova

Mnogobrojni podaci iz niza epidemioloških i kliničkih studija ne dozvoljavaju da se više uopšte sumnja u činjenicu da su zdravstveni rizici kojima su izloženi pušači takvi da se pušenje mora smatrati kao rizik od najvećeg medicinskog i društvenog značaja. Pušenje pro uzrokuje oboljenja srca i krvnih sudova, hronični bronhitis sa emizemom pluća, ulkus želuca i […]

Posted in: Trovanje
Trovanje pesticidima i insekticidima
By May 18, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje pesticidima i insekticidima

U savremenoj poljoprivredi se, kao i u javnom zdravstvu, za uništavanje štetočina biljnog i životinjskog porekla upotrebljavaju razna sredstva, sva više ili manje otrovna, poznata pod zajedničkim imenom pesticidi. Prema svojoj bližoj nameni pesticidi nose i druga, bliže određena imena. Insekticida upotrebljavaju se za uništavanje insekata: – za uništavanje gljivica, herbicida – za uništavanje korova, […]

Posted in: Trovanje
Trovanje pečurkama (gljivama)
By May 17, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje pečurkama (gljivama)

Pečurke (gljive) rastu na vlažnom, đubrevitom i senovitom mestu. Ima ih mnogo vrsta. Neke od njih mogu se upotrebiti za hranu, a neke su otrovne. Nema potpuno sigurnih znakova za raspoznavanje otrovnih gljiva od gljiva upotrebljivih za hranu. Otrovnost gljive ne može se sa sigurnošću poznati ni po izgledu, ni po preseku, boji, ili ukusu. […]

Posted in: Trovanje
Trovanje digitalisom
By May 16, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje digitalisom

U slučaju uzimanja veće količine ili duže upotrebe ovog leka, može doći do lakših ili težih znakova trovanja. Kada se prekine sa uzimanjem leka, znaci trovanja, obično, iščezavaju, ali trovanje digitalisom može biti i smrtonosno. Znaci trovanja zavise od količine uzetog leka. U lakšim slučatevima pojavi se osećanje muke i učestano povraćanje, a ponekad i […]

Posted in: Trovanje
Trovanje velebiljem
By May 15, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje velebiljem

Beladona i atropin, koji se iz nje izdvaja, ulaze u raznom obliku (kapljice, solucija, praškovi, tablete) u sastav mnogih lekova za suzbijanje stomačnih, crevnih, žučnih i drugih bolova i grčeva, i za lečenje pojedinih nervnih i drugih oboljenja. A atropin se koristi i u okulističkoj praksi. Kod bolesnika koji su uzeli veliku dozu ovog leka […]

Posted in: Trovanje
Trovanje lekovima
By May 14, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje lekovima

Ima dosta lekova i lekovitih materija koji u ovoj ili onoj meri mogu biti otrovni, čija upotreba može u izvesnim slučajevima izazvati trovanje. Kako će jedan lek delovati, da li kao lek ili će izazvati neke neugodnosti po zdravlje, eventualno trovanje onoga koji ga uzima, zavisi, pre svega, od količine u kojoj se uzima, od […]

Posted in: Trovanje
Alkoholizam
By May 13, 2013 0 Comments Read More →

Alkoholizam

Alkoholna pića i u najmanjim količinama štetna su po zdravlje. Naravno, ukoliko se upotrebljavaju u većoj količini i vrlo često, utoliko su štetnija. Potpuno je pogrešno mišljenje da rakija daje snagu kad je čovek umoran ili da ga zagreva kada je hladno. Isto tako pogrešno je i narodno verovanje da vino, naročito crno, daje čoveku […]

Posted in: Trovanje
Trovanje duvanom
By May 13, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje duvanom

U duvanu se nalazi jedan vrlo jak otrov koji se zove nikotin. U kojoj meri je nikotin ubitačan po zdravlje može se videti po tome što pas ugine za nekoliko sekundi ako mu na jezik stavimo samo dve kapi čistog nikotina. Srećom, do. ovakvog trovanja kod pušača nikad ne dolazi, jer oni nikad ne uzimaju […]

Posted in: Trovanje
Trovanje ugljen-monoksidom
By May 12, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje ugljen-monoksidom

Prilikom sagorevanja uglja, ćumura i drva stvara se gas ugljendioksid. Ako se to sagorevanje vrši bez prisustva dovoljne količine kiseonika, stvara se otrovan gas ugljen-monoksid. Trovanja ovim gasom relativno su dosta česta. Najčešća su slučajna i profesionalna, a ima ih i namernih i kriminalnih. Slučajna trovanja ugljen-monoksidom kod nas nastaju obično kada se žar od […]

Posted in: Trovanje
Trovanje opojnim drogama
By May 11, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje opojnim drogama

Za ova trovanja dolaze u obzir skoro svi opijumski preparati, poznati pod opštim imenom opojne droge, dobijene iz smole makovog cveta, koji se, uglavnom, u tu svrhu, pod imenom afijon, gaji mnogo i u našoj zemlji. Osnovno svojstvo ovih droga je njihovo uspavljujuće i umirujuće delovanje na bolove. Ovo svojstvo je razlog za njihovu vrlo […]

Posted in: Trovanje
shared on wplocker.com