Nervne bolesti

Hernija (međupršljenska kila)
By May 23, 2013 0 Comments Read More →

Hernija (međupršljenska kila)

Međupršljenska kila (Hernia disci) javlja se usled prodiranja međupršljenskog diska, koji služi za ,,amortizaciju kičmenog stuba, u kičmeni kanal. Ovo prodiranje nastaje usled kidanja opnastog omotača diska pri podizanju teških tereta, pada, naglog zaokreta, udara. Obično se u tom trenutku oseti oštar i karakterističan bol u krsnom predelu. Osim pomenutog početnog bola, znaci hernije međupršljenskog […]

Posted in: Nervna oboljenja
Tumor mozga
By May 22, 2013 0 Comments Read More →

Tumor mozga

Po tegobama koje izazivaju, tumori mozga i u lobanji razlikuju se od tumora u drugim organima i tkivima. Zbog toga što se razvIjaju u čvrstom koštanom omotaču, svaki corast njihove zapremine dovodi do poremećaja odnosa u lobanjskoj duplji i do povećanja normalnog pritiska moždane tečnosti. Tumori mozga i ostali tumori u lobanji mogu se razviti […]

Posted in: Nervna oboljenja
Moždani udar (moždana kap)
By May 21, 2013 0 Comments Read More →

Moždani udar (moždana kap)

Moždana kap (često nazivana moždani udar, po nemačkoj reči Schlag) obično pogađa starije ljude, mada, u poslednje vreme nisu izuzetak ni osobe oko ili mlađe od pedeset godina. Moždana kap je znak i posledica nedovoljnog priticanja krvi u moždano tkivo, do čega dovodi, najčešće, prolazni nagli pad obično visokog krvnog pritiska, tako da veći ili […]

Posted in: Nervna oboljenja
Neuralgija trigeminusa
By May 21, 2013 0 Comments Read More →

Neuralgija trigeminusa

Neuralgija trogranog živca manifestuje se napadima vrlo jakih (neizdržljivih) bolova u donjoj ili gornjoj vilici (u zavisnosti od zahvaćene grane živca) s jedne strane lica. Poreklo bolova u početku se pripisuje zubima, tako da nije retko da bolesnici povade sve (i zdrave) zube samo da bi se oslobodili bolova. Napadi bolova se javljaju na najmanje […]

Posted in: Nervna oboljenja
Hantingtonova horeja
By May 20, 2013 0 Comments Read More →

Hantingtonova horeja

Horeja je oboljenje koje se javlja u detinjstvu, a karakterišu ga nevoljni pokreti ruku, nogu, lica, glave. Viđa se češće kod devojčica nego kod dečaka, a nastupa obično u doba između šeste i dvanaeste godine. Smatra se da ovom oboljenju prethodi dugotrajna, hronična angina, ili reumatizam zglobova, to jest bolesti koje, često, oštećuju srce. Tek […]

Posted in: Nervna oboljenja
Pareza facijalisa
By May 20, 2013 0 Comments Read More →

Pareza facijalisa

Oštećenje živca facijalisa (pod čijim su uticajem pokreti lica) dovodi do oduzetosti jedne polovine lica. Bolesnik nije u stanju da zatvori oko na’ toj strani lica; pri pokušaju da to učini očna jabučica ide naviše i beonjača ostaje otkrivena. Obrva sa oduzete strane je niža, visi mlitavo. Bolesnik pri govoru koristi samo jednu polovinu usta. […]

Posted in: Nervna oboljenja
Mentalna higijena i mentalno zdravlje
By May 19, 2013 0 Comments Read More →

Mentalna higijena i mentalno zdravlje

Higiena je nauka koja se bavi proučavanjem štetnih uticaja na čovekov razvoj i nalazi najpogodnija rešenja za otklanjanje svih uticaja koji mogu dovesti do oboljenja ili poremećaja u razvitku. Medjutim, sve ove mere su pretežno usmerene ka preventivnom delovanju radi zaštite telesnog zdravlja. U poslednje vreme sve se više obraća pažnja i na duševno zdravlje. […]

Posted in: Duševne bolesti
Polineuritis (upala živaca)
By May 19, 2013 0 Comments Read More →

Polineuritis (upala živaca)

Polineuritis je zapaljenje većeg broja živčanih vlakana obično simetrično raspoređenih na obema stranama tela. Najčešće su zahvaćeni nervi donjih udova, čija su živčana vlakna najduža a samim tim i najudaljenija od centra u kičmenoj moždini koji regulišu njihovu ishranu. Uzroci Polineuritis mogu prouzrokovati praktički svi napred pobrojani uzroci alkoholizam, šećerna bolest, infektivne bolesti i razna […]

Posted in: Nervna oboljenja
Oboljenje i oduzetost perifernih nerava
By May 18, 2013 0 Comments Read More →

Oboljenje i oduzetost perifernih nerava

Oboljenje perifernih živaca često povlači za sobom i njihovu oduzetost. Periferni živčani sistem može biti neposredno napadnut oboljenjem ili posredno oštećen, odnosno povređen. Potpuni prekid živčanog vlakna dovodi do potpunog prestanka funkcije onog dela tela koji je pod uticajem tog živca. U tom slučaju govori se o paralizi živca, koja povlači za sobom oduzetost odgovarajućeg […]

Posted in: Nervna oboljenja
Zapaljenje kičmene moždine
By May 17, 2013 0 Comments Read More →

Zapaljenje kičmene moždine

Zapaljenje kičmene moždine može nastati kao samostalno oboljenje ili kao komplikacija u toku nekog drugog, najčešće zaraznog oboljenja (tifusa, pegavca, crvenog vetra, boginja, sepse). Kod najvećeg broja bolesnika zahvaćen je leđni deo kičmene moždine. Početak je nagao, liči na početak akutnih zaraznih bolesti. sa visokom temperaturom i bolovima u leđima i nogama. Posle ovih ogaptih […]

Posted in: Nervna oboljenja
shared on wplocker.com