By February 14, 2013

Febrilne konvulzije

Šta je konvulzija? Konvulzije su nenamerno, naglo skupljanje mišića, koje se u dužim ili kraćim razmacima vremena i u dužem ili kraćem trajanju obnavlja. Konvulzijama mogu biti zahvaćeni svi ili većina mišića tela (generalizovane konvulzije), ili samo izvesni mišići (delimična konvulzija). Generalizovane konvulzije su praćene, obično, gubitkom ili znatnim suženjem svesti.

Febrilne konvulzije 56

Uzroci – Konvulzije same za sebe nisu bolest. One su samo propratna pojava izvesnih bolesti.

Kod odraslih osoba generalizovane konvulzije se javljaju najčešće u toku epileptičnih napada, zatim, kod nekih grozničavih stanja i zaraznih bolesti, naročito tetanusa, kod nekih trovanja, kao što su uremija, trovanje strihninom itd., najzad, i kod nekih nervnih poremećaja, kao što su histerija, izliv krvi u moždane šupljine i dr., a kod žena i za vreme trudnoće ili porođaja.

Kod male dece, naročito kod odojčadi, generalizovane konvulzije najčešće se javljaju za vreme visoke temperature. Odojčad i mala deca reaguju na visoku temperaturu konvulzijama kao što odrasli reaguju buncanjem. Ali kod dece, naročito nervno opterećene, ima dosta i drugih razloga za konvulzije, na primer, spazmofilija, grč u jednjaku prilikom plača, izbijanje zuba, paraziti u crevima, itd.

Lečenje – Lečenje se sastoji, pre svega, u lečenju uzročne bolesti. Ali kada se konvulzije već pojave, bolesnika treba raskomotiti, raskopčati mu svu dugmad i kopče, razlabaviti kaiš i ostale veze oko pojasa, i pozvati lekara. Onesvešćenom bolesniku ne sme se ništa davati da pije. Ako bolesnik ima visoku temperaturu, tim pre ako je to dete, treba ga okupati u mlakoj, nikako u toploj vodi, i staviti mu hladnu oblogu na glavu.

Kod dece treba preduzeti i izvesne preventivne mere. Njihova ishrana treba da bude uredna i ne sme da sadrži ništa što deluje razdražujuće; deca moraju imati urednu stolicu; treba ih rano stavljati u postelju na spavanje; omogućiti im da budu dovoljno na čistom vazduhu i, ako su prohodala, da se dosta kreću; kupati ih svakodnevno u mlakoj vodi pod tušem ako su razdražljive prirode, itd. Ukoliko se primeti da dete na visoku temperaturu reaguje konvulzijama, na to treba upozoriti lekara, koji će uz ostale lekove propisati, svakako, i nešto što antikonvulzivno deluje. Nije preporučljivo slati na more decu razdražljive prirode.

Delimične konvulzije nastaju najčešće usled pritiska koji na ograničenu površinu mozga u predelu njegovih motornih centara vrši obično neka povreda lobanje ili tumor u lobanji. No, mogućni su i drugi uzroci.

Lečenje je uglavnom hirurško.


Comments are closed.

shared on wplocker.com