By February 17, 2013

Nesvestica

Nesvestica može biti potpuna ili delimična. A mogućni su i svi prelazni stupnjevi između potpune svesti i potpune nesvesti. Komom se naziva gubitak svih svesnih funkcija, tj. stanje potpune nesvesti.

Nesvestica 65

Potpuna nesvest može nastupiti iz raznih uzroka. Najčešći su. izliv krvi u mozak usled prskanja krvnih sudova, povrede lobanje, razna trovanja unutrašnjeg porekla, kao što su uremija i šećerna bolest, kao i trovanja alkoholom, epileptični napadi itd. Uzrok potpunoj nesvesti mogu biti i trovanja opojnim drogama, kao i pojedine infekcije.

Stepen nesvesti može se oceniti stavljanjem kašike napunjene vodom između usana bolesnika. Ako bolesnik ne pokuša da uzme vodu iz kašike, nesvest je potpuna i vrlo duboka, a ako vodu sipanu u usta ne guta, već se voda vraća napolje, stanje je veoma teško.

Kod onesvešćenog bolesnika vrlo. često nastaju brzo razne promene u plućima, srcu i krvotoku, u temperaturi, itd., usled kojih nastupi smrt.

Za onesvešćenog bolesnika mora se što hitnije pozvati lekar, ili još bolje je da se bolesnik što pre prenese u bolnicu, gde mu se, eventualno, jedino i može priteći u pomoć.

Onesvešćenom bolesniku koji ne može da guta ne treba ništa silom stavljati u usta.


Tags:, , , , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com