By February 22, 2013

Povraćanje krvi i krv u stolici

Bolesnike i njihovu okolinu, sasvim razumljivo, plaši povraćanje krvi. U najvećem broju slučajeva ono je odista znak nekog ozbiljnog oboljenja.

Povraćena krv može biti poreklom iz usta, nosa, ždrela, jednjaka ili iz želuca. Ako je poreklom iz usta, nosa ili ždrela, onda je krv prethodno progutana pa potom povraćena. Uzrok krvarenju u ovim slučajevima može biti i neko ozbiljnije oboljenje, ali je to ređe i ta krvarenja, uglavnom, nisu opasna po život. Međutim, kada je povraćena krv poreklom iz želuca, krvarenje je ozbiljniji problem, jer je ono najčešće znak čira ili raka u stomaku. Krvarenje iz jednjaka može imati za uzrok takođe neko ozbiljnije oboljenje, naravno, na jednjaku.

Povracanje-krvi-76

Povraćanje krvi može biti posledica i neke povrede u trbuhu ili nekog oboljenja jetre, visokog krvnog pritiska itd., ali je to ređi slučaj.

Bolesnik i njegova okolina, dosta puta i lekar, mogu da se prevare u pogledu porekla krvi. Može se, na primer, za povraćenu tamno obojenu žuč ili nedavno popijenu kafu pomisliti da je krv iz želuca i iz toga izvući pogrešan zaključak u pogledu preduzimanja potrebnih mera. Međutim, bolje je ipak pozvati i uzalud lekara nego, u dilemi da li u povraćenom stomačnom sadržaju ima ili nema krvi, propustiti da se pozove lekar onda kada je to zbilja potrebno. Razume se, može se prethodno proveriti da bolesnik nije slučajno pre toga krvario iz nosa ili da mu ne krvare desni, ali ima uvek više verovatnoće da ćemo pogrešiti ako ne pozovemo nego ako pozovemo lekara.

Povraćanje krvi praćeno je uvek i krvlju u stolici. Međutim, krv se u stolici ne vidi uvek golim okom. Vidi se samo ako je krvarenje bilo obilnije. Inače se mora utvrđivati pregledom stolice u laboratorijumu. Ukoliko je vidljiva, krv u stolici može biti crvene ili crne boje. Ako je crna, onda krvarenje dolazi, najverovatnije, iz želuca ili iz dvanaestopalačnog creva, odnosno iz prvog dela tankog creva. A ako je crvena, dolazi, svakako, iz čmara (hemoroidi, pukotina na sluzokoži, itd.) ili iz završnog. dela debelog creva (rak, razne ranice i druge ozlede). Ako do krvarenja dođe na kraju vršenja nužde (stolice) i krv je crvena, krvarenje je, svakako, poreklom iz čmara, najverovatnije od hembroida.

Bolesnik koji povraća krv treba da leži mirno (u postelji). Ne treba mu, dok ne dođe lekar, davati ništa ni da jede ni da pije. Na trbuh, u predelu stomaka, treba mu staviti kesu sa ledom ili obloge od hladne vode. Lekar će odrediti šta treba drugo da se radi.

Lekara treba pitati za savet i svaki put kada se u izmetu primeti krv.

O krvi u izmetu biće reči još i u poglavljima o srdobolji, o trbušnom tifusu i o oboljenjima na čmaru.


Tags:, , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com