By February 24, 2013

Zapaljenje unutrašnje srčane opne

Uzroci – Za vreme raznih bolesti kao što su, na primer, šarlah, gonoreja, sepsa, zagnojene rane, zapaljenje pokosnice, crvenog vetra, zapaljenje pluća, grip, bolesti krajnika, zuba itd., a najčešće za vreme reumatične groznice, može doći do naseljavanja klica na unutrašnju opnu srca. Usled tog zapaljenja stvaraju se zadebljanja i ožiljci, a ponekad i ranice, koje ometaju krvotok.

srcana opna 45

Simptomi – Ako se bolest brzo razvija, temperatura je znatno povišena i kreće se između 39 i 40° C, ali može da bude i znatno niža. Puls je vrlo ubrzan. Koža postaje bleda, ponekad i žućkasta, a jezik beo i obložen. Često se javljaju prolivi i povraćanja. Postepeno, ali dosta brzo, nastaje potpun gubitak snage i nepokretnost.

Bolesnik se žali, u početku, na nelagodnost iza grudne kosti, a zatim nastupaju jaki bolovi u predelu srca. Vrlo često pojavljuju se komplikacije na plućima (sa ispljuvavanjem krvi), na slezini i jetri (sa bolom i otokom), na bubrezima (sa mokrenjem krvi), na mozgu (sa uzetošću, bunilom, slepilom), na zglobovima, mišićima, koži (razni osipi, čvorići). Sva ta mesta mogu da se zagnoje, pa da nastane čir na plućima, gnojno zapaljenje plućne maramice, zapaljenje zglobova itd.

Vrlo često bolest se razvija podmuklo. Pojavi se zamor, gubitak apetita, i lakša groznica sa niskim temperaturama. Zatim nastupi slabljenje, mršavljenje, malokrvnost, i bolesnik, na kraju, mora da legne u krevet i više ne ustaje. U to vreme temperatura je promenljiva, ali nije vrlo visoka. Dosta često javlja se bol u krajnjim zglobovima prstiju, koji zadebljaju i postanu slični bubnjarskom štapiću.

Usled postepenog i stalnog mršavljenja ovi bolesnici vrlo su slični tuberkuloznim bolesnicima.

Lečenje – Prema stepenu i težini oboljenja, bolest traje od nekoliko meseci do nekoliko godina. Ranije nije bila izlečiva. Danas se leči, i to isključivo u bolnicama, velikim dozama penicilina, a i drugim lekovima.

Razume se da ovakva bolest zahteva dugotrajno lečenje, koje se ne može sprovesti bez lekara specijaliste. Ležanje je obavezno i traje mesecima. Ishranu određuje, prema slučaju, lekar. Hrana mora biti neslana, lako svarljiva, ali dovoljno kalorična, pošto bolest dugo traje.

Ako se ne izleči potpuno, bolest prelazi u hronično stanje sa povremenim pogoršanjima. Svako pogoršanje izaziva nove povrede srčanih zalistaka, koje otežavaju krvotok i izazivaju sve izrazitiju srčanu manu. Ako se ne izleči, bolest se završava smrću. I kad se izleče, ljudi koji su bolovali od akutnog ili hroničnog endokarditisa moraju izbegavati svaki naporan posao, dugo hodanje, uzbuđenja i neuredan život. Alkohol i duvan su zabranjeni. Ishrana mora biti redovna i umerena, bez teških jela i masti, i sa što manje soli.

Ne sme se zaboraviti da ova bolest nastupa vrlo često od naoko sasvim lakih oboljenja krajnika, unutrašnjeg gnojenja i nekih zaraznih bolesti, i da se jedina predohrana sastoji u doslednom održavanju preporuka lekara.

Reumatično zapaljenje unutrašnje srčane opne

Reumatično zapaljenje unutrašnje srčane opne traje izvesno vreme, obično duže od samog zapaljenja zglobova, odnosno zarazne bolesti, i posle izvesnog vremena bolest se stiša. Ali stišavanjem znakova bolest nije završena. U velikom broju slučajeva razvija se srčana mana, koja predstavlja početak doživotnog bolesnog stanja.

Već je napomenuto da za vreme zapaljenja unutrašnje srčane opne dolazi, naročito na zaliscima, do skvrčavanja tkiva, tako da zalisci postanu kraći — nedovoljni za zatvaranje srčanih otvora. Skvr čavanje tkiva može da se pojavi i na samim otvorima, i u tom slučaju otvori se suze. Kad se pojave takve promene, otvori sa svojim zaliscima više ne dejstvuju dobro. Usled nepotpunog zatvaranja za listaka krv se vraća natrag, a usled suženja otvora teže prolazi. Nastaje nedovoljnost (insuficijencija) pojedinih zalistaka, ili suženje (stenoza) pojedinih ušća i otvora. To su takozvane srčane mane — vicijumi.

Promene se najčesće događaju na mitralnim zaliscima i na mitralnom otvoru, ređe na aortalnim zaliscima i otvoru, a još ređe na ostalim srčanim otvorima i zaliscima.


Tags:, , ,
Posted in: Srce i krvni sudovi

Comments are closed.

shared on wplocker.com