By February 27, 2013

Miokarditis – zapaljenje srčanog mišića

Pošto ovo oboljenje nastupa uglavnom za vreme zaraznih bolesti (reumatična groznica, tifus, šarlah, angina itd.), to su i znaci isprepleteni sa znacima tih bolesti. To su bledilo ili modrilo lica, otok na nogama ili prstima, teškoće a ponekad i lakši bol u predelu srca. Srce često radi nepravilno, a može da se javi i otežano disanje sa bubrenjem vratnih žila, uvećanjem jetre i jačim otokom nogu..

Miokarditis 76

Ranije se ovo oboljenje često završavalo smrću. Danas, pošto postoje odlični lekovi protiv zaraznih bolesti, a i za samo zapaljenje srčanog mišića, smrtonosni svršetak je znatno ređi. Ipak,. posledice ostaju, i bilo ranije bilo kasnije, usled neurednog života ili neke druge bolesti, pojavi se srčana mana.

Lečenje se sastoji u lečenju osnovne zarazne bolesti (penicilinom) i održavanju srčanog mišića (kamforom, kofeinom, strihninom, šećerom). Lekove može odrediti samo lekar. Lečenje mora trajati duže vreme. Potrebno je ležanje u krevetu, na visokim jastucima, i dijetalna, slatka, biljno-mlečna ishrana bez soli, sa manje tečnosti. Pored telesnog, potreban je i duševni mir, bez uzrujavanja. i nezadovoljstva. Važno je da se u sobi u kojoj leži bolesnik održava stalno čist vazduh.

Pošto akutno zapaljenje srčanog mišića ostavlja stalne posledice, to i posle ozdravljenja treba odrzavati higijensko- dijetalni rezim to jest cuvati se napornih radova , sportova, briga neumerenog jela, alkoholnih pića i duvana. Prava kafa u manjim količinama nije štetna.


Tags:, , , , , ,
Posted in: Srce i krvni sudovi

Comments are closed.

shared on wplocker.com