By February 28, 2013

Zatvor creva i nadutost stomaka kod dece i odraslih

Retko ili nedovoljno pražnjenje creva naziva se zatvorom. Creva se prazne jedanput na dva-tri i više dana, i to neuredno. Izmet je suv, izgleda kao da je ovčji, i često je omotan sa sluzi. Creva se prazne uz veliko napinjanje, usled čega se često javljaju šuljevi (hemoroidi). 

Do zatvora dolazi ili zbog nedovoljne i nepodesne ishrane. ili zbog toga što su creva lenja, a najčešće i zbog jednog i drugog istovremeno.

Normalno, creva su stalno u kretanju. Kretanje počinje od želuca pa se prstenasto duž creva prenosi postepeno sve do čmara (peristaltičko kretanje). Da bi se izazvalo kretanje, potrebno je da u crevima postoji određeni sadržaj koji draži creva na kretanje. Ako u crevima ima više sadržaja nego što je potrebno za izazivanje normalnog kretanja, creva se kreću brže i više, i to dovodi do češćeg pražnjenje creva. Ali ako u crevima nema dovoljno potrebnog sadržaja, onda se creva slabije kreću, jer nema šta da ih nadraži na kretanje, i to dovodi do zatvora.

nadutost stomaka 76

Nedostatak crevnog sadržaja potrebnog za pokretanje creva ne znači isto što i nedostatak hrane. Da bi se creva normalno kretala, hrana treba da sadrži i izvesne nesvarljive sastojke, koji draže muskulaturu creva na kretanje i na taj način izazivaju izbacivanje izmeta iz creva, posebno iz debelog creva. Ti nesvarljivi sastojci hrane su pokožice voća, povrća i žita, tj. celuloza. Ako u hrani nema dovoljno celuloze, onda tanko crevo upije svarljive sastojke hrane, i u debelo crevo ne dolazi dovoljno ostataka i otpadaka koji bi izazvali kretanje i pražnjenje debelog creva. Na svakom koraku ima primera iz kojih se to može videti. Preko leta, u jesen i u početku zime, kada ima dovoljno voća i povrća, tj. kada u hrani ima dovoljno nesvarljivih sastojaka (celuloze), ljudi ne pate od zatvora. Čim, krajem zime i u proleće nestane voća i povrća, čim se pređe više na meso, mlečne proizvode i jednoličnu prolećnu hranu, odmah se počne javljati zatvor.

Zatvor se javlja češće i kod osoba koje se hrane belim hlebom u kome nema pokožice zrna (trice). Ako ove osobe uzimaju za hranu dovoljno voća i povrća, onda im to ne smeta, ali a.ko nema voća i po vrća, ili čega drugog sličnog, onda beli hleb izaziva zatvor.

Količina nesvarljive hrane koja izaziva kretanje creva, naročito debelog, nije jednaka za sve osobe. Creva svake osobe naviknu se na približno određenu količinu nesvarljive hrane i pravilno rade samo tada kada se u njima nalazi manje ili više takva količina te hrane. Postepenim prelazom na drugu količinu ona se mogu navići i na nju, ali ako se pređe naglo, onda ili nastaje proliv, ako je koliina nesvarljive hrane veća, ili zatvor, ako je količina manja.

Osim toga, u urednom pražnjenju creva igra izvesnu ulogu i navika, tj. pražnjenje uvek u isto vreme. Mnogo češće boluju od zatvora osobe koje nemaju određeno vreme za pražnjenje creva nego osobe kod kojih to vreme postoji.

Prema tome, osobe koje pate od zatvora treba da uzimaju za hranu crni hleb i dosta voća i povrća, a manje mesa i mleka. Zatim, takve osobe treba da stvore kod sebe neizmenljivu naviku da idu u toalet uvek u isto doba dana.

Razume se, zatvor može da nastane i zbog toga što crevni sadržaj u kretanju kroz creva naiđe na neku prepreku koja mu smeta da ide dalje. Takav zatvor se leči hirurškim putem i za njega ne važe uputstva koja smo gore dali.

Ako saveti koje smo ovde izneli ne pomognu, a i inače, u. slučaju pojave zatvora treba zatražiti savet od lekara.


Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in: Oboljenja creva

Comments are closed.

shared on wplocker.com