By March 3, 2013

Problemi sa mokrenjem

PRISUSTVO BELANČEVINA U MOKRAĆI

Obično znači da postoji oštećenje bubrega, jer normalno u mokraći nema belančevine. Belančevina se konstatuje kod zapaljenja bubrega a i kod drugih oboljenja praćenih mokrenjem kovi ili gnoja. Zbog toga nije dovoljno pregledati mokraću samo na belančevinu već treba izvršiti potpunu analizu mokraće, i ako se u talogu nađu bela ili crvena krvna zrnca bez bubrežnih elemenata (cilindara), onda znači da nije u pitanju zapaljenje bubrega, pa treba tražiti druge uzroke. Ovo je vrlo važno razlikovati, naročito zbog lečenja i dijete, jer dok je ishrana kod zapaljenja bubrega vrlo stroga, kod ostalih oboljenja je blaža i podnošljivija. Belančevina se može u nanjoj meri pojaviti i kod srčanih i nervnih oboljenja, kod edema (oedema) pluća i dr.

Problemi sa mokrenjem 78

MOKRENJE KRVI 

Mokraća može biti pomešana sa krvlju u manjoj ili većoj meri. Ona može biti krvava samo u početku mokrenja, za sve vreme mokrenja ili samo na kraju mokrenja. Kad se javi oboljenje zadnjeg dela mokraćnog kanala i njegovog ulaza u bešiku, pojavi se krv u početku mokrenja; kada je posredi akutno zapaljenje same bešike, onda se krv pojavljuje na kraju mokrenja, koje je praćeno dosta jakim bolovima. Kod krvarenja iz bubrega i tumora mokraćne bešike mokraća ]e krvava od početka do kraja mokrenja. Ta krvarenja su najčešće manja, ali krv jako oboji mokraću, što bolesnika veoma uplaši. U mokraći može biti i parče zgrušane krvi, ili u vidu dugačkih konaca debljine jedne čačkalice. U tom slučaju je jasno da krvarenje dolazi iz bubrega, jer se krv zgruša u prolazu kroz mokraćovod.

Krvarenje iz bubrega može biti prouzrokovanb kamenom, tumorom i tuberkulozom a i raznim drugim oboljenjima. Kamen nažulji bubrežno tkivo i pri energičnom ili nezgodnom pokretu tela, pri truckanju u kolima ili u vozu, kamen se pomeri, a pogotovu ako ]e oštar, ogrebe i pocepa neki krvni sud. Kod tuberkuloze, proces zahvati krvne sudove i nagrize ih te nastupi krvarenje. Kamen u mokraćnot bešici takođe može lako izazvati mokrenje krvi pod skoro istim uslovima kao kamen u bubregu. I kod uvećane prostate mogu
povremeno nastupiti jača krvarenja.

Kako je krv u mokraći često prvi znak nekog ozbiljnog oboljenja mokraćnih organa, u tim slučajevima je neophodan detaljan specijalistički pregled ovih organa.

PRESTANAK LUČENJA MOKRAĆE 

Do prestanka lučenja mokraće u bubrezima može doci, uglavnom, iz dva razloga. Prvo, bubrezi usled nekog teškog oštećenja (infekcija usled septičnog stanja ili zapaljenje usled zaraznih bolesti) ili kod trovanja sublimatom i olovom prestanu da luče mokraću pošto su jako oštećene bubrežne ćelije. Drugo, usled mehaničke smetnje oticanju mokraće iz bubrega, kao što je, na primer, prisustvo kamena u bubrežnoj karlici ili u mokraćovodu, koji se zaglavi i ne dopušta da se ijedna kap mokraće slije u mokraćnu bešiku, ili, pak, tumor u pomenutim organima. Isto tako i tumor materice može izvršiti pritisak na mokraćovod i sprečiti prolaz mokraće u bešiku.

U takvim slučajevima. kod bolesnika nastane vrlo teško stanje, praćeno bolovima i povraćanjem. Štetni produkti se nagomilavaju u krvi, što zahteva hitnu intervenciju lekara. Kod infektivnih bolesti i trovanja daju se dobro zaslađen čaj, injekcije glikoze (šećera) i održava se dijeta. Kod mehaničkih prepreka (kamena, tumora) prepreka se otklanja operativnim putem ili pomoću specijalnih aparata, posle čega se stanje popravi. U slučajevima teškog oštećenja bubrega, savremena medicina koristi veštački bubreg ili vrši zamenu celokupne krvi, tzv. eksangvinotransfuziju, kao i neke druge metode, koje se mogu primenjivati samo u specijalizovanim ustanovama.

Kod infektivnih bolesti i trovanja daju se kao pomoćna sredstva rastvori šećera, vitamini i održava se određena dijeta.

PRISUSTVO GNOJA U MOKRAĆI

Mokraća može usled gnoja biti više ili manje mutna, počev od lake zamućenosti do skoro čistog gnoja. Ali mokraća može biti na izgled čista a da se mikroskopski ipak ustanovi .jedna mala količina gnojnih ćelija. Gnoj može doći od zapaljenja mokraćne bešike ili bubrežne karlice i može biti pomešan sa krvlju. Najčešći prouzrokovač gnojenja su razni bacili, kao kolibacili, Kohov bacil (tuberkulozni) i saprofitne klice, stafilokoka i dr. Kamen u bubregu i mokraćnoj bešici može takođe svojim prisustvom u tim or ganima da izazove gnojenje. Ne treba misliti da svaka mutna mokraća sadrži gnoj. Izvesne soli, urati, i fosfati, koje sadrži mokraća, mogu takođe jako da zamute mokraću: Kada je posredi zapaljenje bešike sa mutnom mokraćom, bolesnika često tera. na mokrenje, uz bolove, naročito na kraju mokrenja. Ako je u pitanju zapaljenje bubrežne karlice, onda se u predelu obolelog bubpega osećaju bolovi, koji nisu uvek jaki ali su često praćeni temperaturom.

MOKRENJE FOSFORNIH SOLI

Nastaje usled većeg zamora, neurastenije i duševne potištenosti. Može da se pojavi i posle preterane ishrane mesom, kao i za vreme nekih bubrežnih bolesti sa infekcijom, i kod zapaljenja pluća. Bolesnici se obično osećaju umornima i žale se na tupe bolove u predelu bubrega.

Mokraća je obično mutna, beličasta i ostaje mutna i kada se zagreje.

U slučaju fosfaturije potreban je odmor i uredan život. Ishrana treba da bude mešovita. U slučajevima kada se mokpenje fosfornih soli pojavljuje uz neko drugo oboljenje, lečenje se sastoji u lečenju te bolesti. Za rastvaranje fosfornih soli daje se limunov sok, a za dezinfekciju mokraće urotropin u tabletama ili praškovima.


Tags:, , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com