By March 6, 2013

Tuberkuloza bubrega

Tuberkuloza bubrega je često i podmuklo oboljenje i predstavlja trećinu svih raznih zapaljenja bubrega. Najčešće je zahvaćen jedan. bubreg, dok je drugi zdrav. Uglavnom obolevaju ljudi od 20 do 40 godina, ali mogu oboleti i deca, kao i starije osobe, samo u znatno manjoj meri.

Tuberkuloza bubrega 76

Ovi bolesnici obično su već bolovali ili i sada boluju od tuberkuloze drugih organa, najčešće od tuberkuloze limfnih žlezda, kostiju ili plućne maramice. Često je ranija bolest već davno zalečena kad se pojavi tuberkuloza bubrega kao kasna manifestacija tuberkuloznog oboljenja u organizmu. Tuberkulozno oboljenje bubrega širi se preko krvi i odozgo naniže (od bubrega ka bešici), a ne obrnuto, kao što se jedno vreme mislilo.

Tuberkulozna infekcija bubrega može se ostvariti i ushodnim putem, i to u dosta retkim slučajevima, kada posle jednog oboli i drugi bubreg, u koji infekcija dođe iz inficirane mokraće u be šici, koja natapa ušće mokraćovoda dotle zdravog bubrega.

Kad se bolesnik žali da povremeno mokri krvavu mokraću, i to od početka do kraja mokrenja, bez bola u kanalu i u bešici, treba mislkti da je posredi tuberkuloza ili tumor. Često bolest počinje zapaljenjem bešike sa čestim mokrenjem, kako danju tako i, naročito,noću, koje je ponekad praćeno neizdržljivim bolovima. Svako zapaljenje bešike koje se teško i dugo neuspešno leči izaziva sumnju da je u pitanju tuberkuloza.

Pregledom mokraće utvrdi se da u njoj ima belih i crvenih krvnih zrnaca. Kohov bacil se u direktnom pregledu mokraće dosta retko nađe. Treba ga tražiti u mokraći od 24 sata. U slučaju da se bacil ne nađe, pregled se ponovi nekoliko puta. Kada je rezultat ponovo negativan, onda se mokraća, uzeta neposredno iz bubrega, ubrizga zamorčetu. Ako zamorče ostane posle 8 do 10: nedelja zdravo, tada bubreg, verovatno, nije oboleo od tuberkuloze.
Rendgenskim snimcima može se takođe utvrditi da li je neki bubreg oboleo od tuberkuloze.

Bolesnik sa bubregom obolelim od tuberkuloze je na izgled zdrav čovek i telesno dobro uhranjen. On može takav ostati vrlo dugo dok bolest ne uzme maha, sa povremenim temperaturama i telesnim sla bljenjem Mokraća je obično mutna, nekad manje, nekad više, a ponekad se i sasvim izbistri. I baš kad se mokraća izbistri, bolesnik oseća izvesne tupe bolove u predelu obolelog bubrega zbog toga što je gnoj u bubregu gust i ne može oticati u bešiku. Tada se, obično, temperatura penje, a čim se bubrežna kaverna isprazni, temperatura padne, dok se mokraća jako zamuti, bolesnik češće ide da mokri i pri mokrenju oseća da ga peče.

Kod dece je ovo oboljenje retko, ali je teže i češće su obuhvaćena oba bubrega. Kod starih ljudi obično se misli na oboljenje prostate te se često zapostavi ispitivanje u pogledu tuberkuloze.

U slučajevima obostrane tuberkuloze bubrega dešava se da je jedan od njih oboleo u manjoj meri, i sadašnjim lečenjem ponekad se ovaj izleči i time omogući hirurška intervencija na teže obolelom bubregu, gde lečenje lekovima nije-pomoglo.

Tuberkuloza bubrega može da se udruži i sa kamenom u bubregu, sa rakom, kao i drugim oboljenjima bubrega. Isto tako, i druge infekcije mogu da se nadovežu na tuberkulozu bubrega i da daju utisak. banalnog zapaljenja bubrežne karlice i mokraćne bešike.

Bolest se utvrđuje na osnovu pregleda mokraće, nalaza tuberkoloznog bacila u mokraći, cistoskopijom, rendgenskim snimanjem bubrega i drugim metodama, koje. se mogu sprovesti samo u bolnici.

Lečenje se može sprovoditi upotrebom antituberkuloznih lekova (streptomicin, PAS, izonijacid), što se podudara sa lečenjem plućnih bolesnika (odmor, dobra hrana), a može biti i hirurško.Smatra se da tleba prvo utvrditi u kojoj je meri dotičan bubreg oboleo; ako je njegovo stanje u funkcionalnom pogledu još dobro i ako je mokraćna bešika takođe u dobrom stanju,. onda se pokuša lečenje upotrebom lekova. Ako ovo ne uspe, mora se pristupiti hirurškoj intervenciji, koja se sastoji u vađenju obolelog bubrega. Posle operacije nastavi se isto .lečenje i preporučuje se život na čistom vazduhu, odmor i sanatorijumsko lečenje.

Pre operacije jednog bubrega neophodno je da se utvrdi da li je drugi zdrav. Ako je tuberkuloza zahvatila i drugi bubreg, što se dešava skoro isključivo kod zapuštenih slučajeva, onda se pokuša lečenje lekovima. Ako se na ovaj način manje oboleli bubreg izleči a drugi ostane nepromenjen ili se njegovo stanje još pogorša, onda se isti izvadi. Međutim, ako se stanje oba bubrega popravi ili pogorša u istoj meri, ili ostane nepromenjeno posle ovakvog lečenja, ne pristupa se operaciji.


Tags:, , , , , , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com