By March 7, 2013

Ekstrasistole srca

Ekstrasistole srcaSimptomiNepravilno ili neravnomerno otkucavanje zavisi, uglavnom, od živaca. Mogu se javiti prekobrojni otkucaji posle kojih nastupa duži zastoj, tako da izgleda kao da srce preskače jedan otkucaj,dok se u drugim slučajevima zastoj ne javlja, već izgleda kao da je srce odjednom počelo brže da kuca. U isto vreme oseti se smetnja u grudima, jači udarac srca i stezanje u guši. Osećaj je ponekad vrlo neugodan, pojavi se bol, i strah od smrti.

Ove dve nepravilnosti u kucanju mogu se javiti u svako doba života, ali su mnogo češće u starosti nego u detinjstvu. Nepravilan rad srca može se javiti kod svake srčane mane, trovanja duvanom, kafom i lekovima, kao i u toku nekih zaraznih i krvnih bolesti.

Ako nepravilnost ne zavisi od srčane mane, može vremenom prestati, naročito, ako se smiri živčani sistem. U slučaju pravih srčanih mana nepravilni otkucaji javljaju se utoliko češće ukoliko je mana veća.

Lečenje – Lečenje se sastoji u lečenju osnovne srčane mane i smirivanju nadraženog ili osetljivog živčanog sistema. U svakom slučaju treba ostaviti alkohol, duvan i kafu. Život treba da bude uredan, sa dovoljno odmora i sna. Ishrana mora biti umerena, bez namirnica koje nadimaju ili izazivaju teško varenje. Od lekova daje se brom, valerijana, luminal i kinin (hinin).

Radna sposobnost zavisi od srčane mane, opšteg stanja organizma i živčanog sistema.


Tags:, ,
Posted in: Srce i krvni sudovi

Comments are closed.

shared on wplocker.com