By March 10, 2013

Kamen u mokraćnoj bešici

Kamen može sići iz bubrega u mokraćnu bešiku i tu se zadržati. Za vreme njegovog boravka u bešici vrši se taloženje i on se povećava tako da od veličine zrna sočiva može narasti do veličine oraha, pa čak i kokošjeg jajeta. Ali se kamen može stvoriti i u samoj bešici, naročito kod ljudi koji češće obolevaju od gnojnog zapaljenja mokraćne bešike ili imaju izvesne mehaničke prepreke koje otežavaju pravilno i normalno pražnjenje bešike. Tu na prvom mestu dolazi povećana prostata (adenom), kod starih ljudi, ili suženje mokraćnog kanala, kod ljudi zrelog doba koji su u mladosti imali gonoreju (triper).

Kamen može biti u bešici fiksiran i nepokretan ili pokretan. Hemijski sastav kamena je kao i kod kamena u bubregu.

Kamen-u-besici-6

Čovek koji ima kamen u bešici oseća bolove pri kretanju, naročito pri truckanju u kolima ili trčanju. Pri mokrenju, ako je kamen pokrbtan, nastane prekid za vreme mokrenja, jer kamen krene sa mlazom i začepi ulaz u mokraćni kanal. Zato ti bolesnici mokre, obično, sa jednim prekidom. To prekidanje je praćeno bolovima u bešici, mokraćnom kanalu i udu. Praćeno je i krvlju, naročito pri kraju mokrenja. Kamen se može zaglaviti u mokraćnom kanalu i izazvati potpun zastoj i napetost mokraćne bešike, koja se proširi i može dostići neverovatne dimenzije, popne se do pupka, i sadrži litar do dva mokraće. Tada nastanu nepodnošljivi bolovi i mora se pribeći intervenciji lekara, koji će pomoću katetra odstraniti mokraću, pošto izvadi uglavljeni kamen ili ga odgurne natrag u bešiku, naročito ako je zaglavljen u zadnjem delu uretre.

Dijagnoza kamena u bešici se ustanovi vrlo lako cistoskopskim pregledom (gledanjem u bešiku). Time se najbolje konstatuje oboljenje, jer je to direktan pregled i golim okom se može videti da li ima jedan ili više kamenova, njihov oblik, boja i veličina.

Ako je kamen mali, može se izbaciti prirodnim putem pri mokrenju. Ako je veći, a ne prelazi veličinu jednog lešnika, može se izvući napolje pomoću specijalnog. instrumenta. Ako je kamen ve liki, onda se samo operacijom može odstraniti, i to u bolnici.

Lečenje i dijeta su kao i kod kamena u bubregu.


Tags:, , , , , , , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com