By March 12, 2013

Tumori bubrega, bubrežne karlice i mokraćne bešike

Poznato je da, uglavnom, postoje dve vrste tumora: dobooćudni i zlocudni.

Na bubrezima ima raznih vrsta zlocudnih tumora. Oni se javljaju ponekad i kod sasvim male dece, koja se rode sa njima. Ali najčešće se javljaju u poznije doba. Na njih treba misliti kad se kod starije dece ili kod odraslih pojavi povremeno krvarenje pri mokrenju, koje .dolazi naprasno, iznenada i najčešće je bezbolno, ili se bol oseti pre mokrenja krvi, a odmah posle toga prestane, i to bez ikakvih razloga, kao što je i došlo. Nije u vezi sa kretanjem ili truckanjem u kolima, kao što se dešava kod kamena u bubregu. Ponekad, čak, češće krvavi u mirovanju nego pri kretanju. Osobe sa ovakvim znacima treba odmah da se jave lekaru.

Tumori bubrega 67

Tumori mogu zahvatiti skoro ceo bubreg ili jedan njegov deo. .Mogu se pojaviti i u bubrežnoj karlici, ureteru i mokraćnoj bešici.

Čim se ustanovi dijagnoza, odmah treba izvršiti operaciju i odstraniti oboleli bubreg, pošto se prethodno utvrdi da je drugi bubreg potpuno zdrav. Pošto rana zaraste,bolesnik se podvrgne rendgenskom zračenju.

I u mokraćnoj bešici mogu se pojaviti obe vrste tumora.

Kod dobroćudnih tumora u bešici, bolesnik se žali da.povremeno mokri krv u većoj ili manjoj meri. Mokrenje je bez ikakvih bolova, normalno ili sa prekidanjem. Ponekad, kada počne mokrenje, peteljkasti tumor krene sa mlazom i zapuši kanal tako da prekine mokrenje. Posle kraće pauze bolesnik nastavi da mokri, i to se može ponoviti i više puta za vreme jednog pražnjenja bešike.

Kod raka u bešici u kasnijem stadijumu, bolesnik pati od čestog mokrenja i bolova pri mokrenju.

Lečenje. Zloćudni tumor (rak) odstrani se hirurškom intervencijom, dok se dobroćudni sagoreva električnom strujom.


Tags:, , , , , , , , , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com