By March 18, 2013

Aunerizam (proširenej krvnih sudova)

Mestimično proširenje krvnog suda usled oboljenja zida zove se aneurizam. Ova proširenja mogu nastati kao posledica povreda ili sifilisa, malarije, trovanja krvi i zapaljenja arterija.

Ponekad nema nikakvih znakova, a ponekad se na mestu oboljenja javlja bol usled pritiska na živce. Ako je aneurizam na površini tela, može da se vidi i napipa.

Aunerizam 56

Izlečenje može nastati samo po sebi taloženjem fibrina iz krvi, koji napuni i zatvori proširenje, ali to su vrlo retki slučajevi. Mnogo češće aneurizam raste i izaziva sve teže i teže poremećaje usled pritiska na okolne organe i slabije ishrane odgovarajućeg dela tela. Prošireni krvni sud može da pukne i da nastane krvarenje, koje je ponekad smrtonosno.

Leči se operacijom. Treba lečiti i bolest koja je prozrokovala proširenje.


Tags:, , , , , , , , ,
Posted in: Srce i krvni sudovi

Comments are closed.

shared on wplocker.com