By March 20, 2013

Tromboza arterija

Tromboza nastaje kada se povređen ili oboleo krvni sud zatvori: zgruševinom, koja je nastala na istom mestu. Tromboza je najčešća u mozgu i nogama. Ako nastane u plućnoj arteriji, trbušnoj aorti ili u koronarkama (arterijama koje hrane srčani mišić), može biti smrtonosna.

Usled tromboze nastaje prvo beskrvnost odgovarajućeg dela tela, a zatim raspadanje, koje može biti sa gnojenjem ili bez gnojenja. Ako se komadić zgruševine otkine, krv ga odnese, pa nastaju embolije na jednom ili na više mesta. Sem toga, tromboza izaziva i druge vrlo različite tegobe, i, to prema mestu na kojem se pojavi.

Tromboza arterija

Svako pokretanje bolesnika može da izazove otkidanje zgruševine i pojavu embolije. Prema tome, ustajanje i kretanje može biti lne samo opasno već i smrtonosno. Bolest se najbolje leči u bolnici.

Stavljanje vlažnih i hladnih obloga treba izbegavati, pošto je cirkulacija otežana, pa beskrvna mesta ne treba hladiti, već, naprotiv, zagrevati. Ukoliko se blagovremeno ne uspostavi cirkulacija krvi, nastaje raspadanje tkiva, koje najčešće iziskuje hiruršku intervenciju (amputaciju). Lečenje je teško i dugotrajno, iako danas postoje lekovi koji dosta uspešno deluju na uspostavljanje cirkulacije. Higijensko dijetalni režim zavisi od bolesti koja je prethodila trombozi, kao i od komplikacija koje se pojave .u toku obbljenja. Do dolaska lekara treba održavati strogu biljno-mlečnu dijetu, bez alkohola i bez mesa. Ako se pojavi temperatura, može se odmah uzimati sulfatijazol ili slični lekovi (6 do 8 komada dnevno), Danas se ova bolest leči znatno uspešnije nego ranije, i to injekcijama penicilina i streptomicina, kao i davanjem drugtth novih lekova — antibiotika. Protiv bolova treba dati neki kombinovani prašak (kodalgin, kombin itd.). Trombozirana mesta treba održavati suva i umereno ih zagrevati.


Tags:, , , , , ,
Posted in: Srce i krvni sudovi

Comments are closed.

shared on wplocker.com