By March 31, 2013

Polna bolest kapavac (triper – gonoreja)

Kapavac je najčešća i najraširenija polna bolest. Rasprostranjen je u svima društvenim sredinama, ali ipak najviše u gradovima. U selima, naročito onima koja su bliže gradovima, kapavac je takođe uzeo prilično široke razmere.

Uzrok  kapavca je jedna klica koja se naziva gonokok. Ona je veoma sićušna i ima oblik zrna kafe. Razmnožava se na polnim organima obolelih lica, ali može kratko vreme da živi i na raznim predmetima: peškiru, sunđeru itd. Triper se ne može pojaviti ako nema njegovih klica. Pogrešno je verovanje da se triper može dobiti u snu od straha, zbog iznenadnog prekida snošaja itd.

Polna bolest kapavac triper - gonoreja

Kako se dobija i prenosi kapavac (triper – gonoreja)?

Kapavac se prenosi najčešće polnim snošajem, ali se, naročito kod žena, može preneti i preko zagađenog i prljavog rublja koje je bilo u dodiru sa bolesnikom obolelim od tripera, kao i upotrebom irigatora i kada za kupanje, ako ti predmeti nisu posle upotrebe od strane osoba obolelih od tripera dobro očišćeni. Triper se javlja u obliku svežeg (akutnog) i u obliku dugotrajnog (hroničnog) oboljenja.

Akutni triper kod muškarca javlja se od tri do sedam, ili više dana posle polnog snošaja sa obolelom ženom. Prvi znaci akutnog tripera su: svrab, peckanje i slab bol u mokraćnom kanalu pri vrhu, a odmah zatim počinje da se cedi žutozeleni gnoj iz mokraćne cevi. Pri mokrenju bolesnik oseća slabije ili jače bolove. Mokraćna cev je pri vrhu otečena, crvena, zapaljena i slepljena. Mokraća je zamućena, i u njoj se mogu videti gnojavo-sluzavi komadići, često pomešani sa sukrvicom.

Triper postaje hroničan kada se bolesnik rđavo, neuredno ili nikako ne leči. Obično se gnoj, koji je u početku oboljenja mokraćnog kanala bio veoma obilan, postepeno smanjuje, a smanjuju se i drugi znaci akutnog tripera, tako da bolesnik misli da je ozdravio. Međutim, naročito posle uzimanja alkoholnih pića ili preterivanja u polnom opštenju, bolest se često povrati sa svim znacima akutnog tripera. Veoma je čest i slučaj da bolesnik svakog jutra pre mokrenja istisne iz mokraćnog kanala po jednu kap gnoja sluzave sadržine, u kojoj ima klica tripera, koje održavaju stalnu ali ublaženu in fekciju.

Kod osoba obolelih od kapavca mogu se pojaviti razne komplikacije, od kojih su najvažnije:

ZAPALJENJE MOŠNICA

Obično sa jedne strane nastupa usled rđavog i neurednog lečenja, usled vršenja polnog odnosa za vreme lečenja, prekomernog uzimanja alkoholnih pića, teških fizičkih i napornih radova u toku lečenja itd. Zapaljenje mošnice počinje iznenadnim jakim bolovima u inficiranoj mošnici, tupim bolovima u krstima i malom trbuhu. Temperatura se povećava i može da dostigne 40° C, pa i više. Bolesnik u početku ima jaku drhtavicu, koja prelazi u grozničavo stanje i opštu malaksalost. Posle ovih znakova mošnica počinje da otiče, veoma 1ako boli, a otok može da dostigne veličinu čovečje pesnice. Obolela mošnica je vrlo tvrda, a bolovi postaju sve jači, tako da ]e bolesnik prikovan za postelju, jer i najmanji pokreti ili hodanje izazivaju take bolove.

Bolesnik sa zapaljenim mošnicama mora da leži mirno duže vreme, da stavlja obloge od burove vode na obolelu mošnicu, da prima injekcije antibiotika koje mu lekar prepiše. Bolesnicima koji su preležali zapaljenje mošnica preporučuje se da i po ozdravljenju pri hodanju izvesno vreme nose suspensorijum (utegu za mošnice). Tako isto ovim bolesnicima treba zabraniti sve teže fizičke na pore kao i sportske vežbe. Ovakvim lečenjem treba sprečiti da se zapaljenje ne prenese i na drugu mošnicu, jer zapaljenje obeju mošnica prouzrokuje kod muškarca neplodnost.

OBOLJENJE MOKRAĆNE BEŠIKE

Javlja se sa povišenom temperaturom i drhtavicom, zatim čestim i neodoljivim nagonom na mokrenje i jakim bolovima duž mokraćnog kanala za vreme mokrenja. Često pri kraju. mokrenja bolesnik izmokri po nekoliko kapi čiste krvi, osećajući pri tom stezanje i jake bolove. Čim se kod obolelog od tripera pojave ovakve komplikacije, treba ga .odmah staviti u postelju. i tražiti savet lekara specijaliste.

TRIPERNI REUMATIZAM

Danas je to veoma retka komplikacija tripera, ali je moguća. U toku akutnog ili hroničnog tripera bolesnik odjednom oseti veoma jake i nesnosne bolove u jednom zglobu, najčešće u zglobu šake ili kolena. Zglob je otečen, a temperatura veoma visoka, sa drhtavicom. I najmanji pokret ili dodir obolelog zgloba izaziva veoma jake bolove. U ovakvim slučajevima lekaru se treba obratiti što pre, jer nelečen ili rđavo lečen triperni reumatizam prouzrokuje vrlo često trajnu ukočenost obolelog zgloba.

OBOLJENJE KESTENJASTE ŽLEZDE (PROSTATE)

Javlja se dosta često kod lica obolelih od tripera koja se nisu lečila ili su se neuredno lečila. Bolesnik oseća često nadraža] na mokrenje, jake bolove oko čmara, i drhtavicu sa visokom temperaturom.

SUŽENJE MOKRAĆNE cevi javljalo se dosta često ranijih godina kao posledica rđavo lečenog tripera. Upotreba nadrilekarskih lekova i prekomerno ubrizgavanje rastvora lapisa u mokraćku cev muškarca imalo je kao posledicu suženje mokraćne cevi, tako da je bolesnik mogao jedva mokriti kap po kap. Ovakvo suženje mokraćne cevi dovodilo je često bslesnika i do hirurške operacije.

Kapavac kod žena razvija se gotovo istovetno kao i kod muškaraca, Duž mokraćne cevi javljaju se pri mokrenju laki bolovi sa peckanjem, često se mokri, a iz mokraćne cevi može da se iscedi beložućkasti gnoj. Međutim, s obzirom na građu polnih organa žene, kapavac se lako prenese ne samo na celu stidnicu već i na vaginu.

Kapavac u ženskom polnom organu — vagini — praćen je potmulim bolovima u malom trbuhu i gustim, zeleno-žutim obilnim gnojem, koji se luči iz vagine i prlja rublje. Iz otvora grlića materice, koji je zapaljen i otečen, takođe se cedi žuto-zeleni gnoj; kada se izvrši mikroskopski pregled, vidi se da ovaj gnoj sadrži mnoštvo klica tripera (gonokoka). Nelečeni kapavac iz vagine prenosi se u matericu, a odatle preko jajovoda dopire do jajnika. Sva ova komplikovana oboljenja mogu imati težak oblik i buran tok, praćen visokom temperaturom, groznicom i jakim bolovima u trbuhu i krstima.

Kapavac kod žena lako uzima hroničan tok, zbog kasnog prijavljivanja lekaru a i zbog neurednog lečenja. Kod žena koje nedovoljno paze na higijenu polnih organa triper ima često karakter jednog opšteg prljavog zapaljenja svih spoljnih polnih organa.

TRIPERNO ZAPALJENJE POLNIH ORGANA KOD ŽENSKE DECE

Dosta se često javlja i danas, a prenosi se obično preko ličnog i posteljnog rublja ili obolele majke.

TRIPER SE DOSTA LAKO I ČESTO PRENOSI NA OČI

Dovoljno je da oboleli od kapavca nepažnjom dodirne oko ili svojim zaprljanim peškirom prenese u njega malu količinu gnoja, pa da se za vrlo kratko vreme pojavi triper u oku.

Očni kapak obolelog oka brzo i jako otekne; bolesnik ne može da otvori oko, koje je zapaljeno i otečeno i iz koga se luči gnoj pomešan sa sluzi. Bolovi u oku postaju nesnosni i praćeni su jakom glavoboljom. Postoji velika opasnost da se gnoj ne prenese i na drugo oko, i zato je potrebno hitno otići očnom lekaru da bi zavojem zaštitio drugo oko. Lečenje tripernog zapaljenja oka bilo je ranije vrlo komplikovano i dugotrajno, i bolesnik je često gubio vid na jednom, ili na oba oka, pre rata, u zavodima za slepe, triper kao uzrok slepilu nalazimo kod najmanje 35% do 40% slučajeva. Iz toga se vidi koliko je ozbiljan problem triper bio u socijalnom medicinskom pogledu, i koliki je značaj borbe protiv veneričnih bolesti.

Triperno oboljenje očiju je naročito ozbiljan problem kod novorođenčadi. Ako trudna žena boluje od tripera, onda je sigurno da će njeno novorođenče prilikom porođaja, odnosno pri prolazu kroz njene polne organe, koji u.sluzi i.gnoju sadrže mnogo tripernih klica, dobiti triper u jednom ili u oba oka. Triper u očima novorođenčadi može da prouzrokuje slepilo ili dugotrajan katar u očima. Zbog toga je kod nas, kao i u svim naprednim zemljama, zakonom predviđeno obavezno ukapavanje rastvora lapisa u oči svakom novorođenčetu, bez obzira na to da li je majka bolovala od tripera. Sada se ukapava rastvor penicilina, čije je dejstvo pouzdano i potpuno sigurno.

U lečenju akutnog i hroničnog tripera, kao i svih njegovih komplikacija, nastab je preokret pronalaskom i masovnom upotrebom penicilina, streptomicina i drugih antibiotika (sigmamicin, teramicin, hloramfenikol itd.), koji sa sigurnošću i za vrlo kratko vreme izleče svako triperno oboljenje i razne njegove komplikacije. Zato se pri pojavi ma kakvog sumnjivog oboljenja treba odmah obratiti lekaru, najbolje specijalisti u kožno-veneričnim dispanzerima, koji.će mi kroskopskim pregledom utvrditi oboljenje i odrediti pravilno lečenje. Nikako i nikada se radi lečenja veneričnih oboljenja ne treba poveravati nestručnjacima i nadrilekarima, jer neizlečene venerične bolesti ostavljaju veoma teške posledice.


Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in: Polne bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com