By April 3, 2013

Promuklost grla i gubitak glasa

Javlja se i kod ljudi koji mnogo govore (predavači, govornici zatim kod pevača. To su, obično, u pitanju sitni čvorići koji se nalaze na glasnim žicama i koji se mogu vrlo lako odstraniti. Promuklost grla izaziva i tzv. polip na glasnoj žici koji može da bude veličine zrna prosa, do veličine trešnje, tako da izaziva i smetnje pri disanju. Može se vrlo lako. odstraniti jednostavnom hirurškom intervencijom. Posle toga osoba ima ponovo potpuno čist glas.

Međutim, ako se polip ponavlja, bolesnik mora biti obazriv, jer je tada, možda, posredi kakvo drugo oboljenje (rak). Preporučuje se da svaki bolesnik kome je već jedanput izvađen polip sa glasne žice vodi račun o svome grlu. Prvo, da jako smanji pušenje, drugo da govori uvek tihim glasom, ne sme suviše dugo da napreže glasne žice (ne sme dugo da govori). Ljuta pića, naročito jaku rakiju, treba da izbegava.

Promuklost i bol u grlu kod prehlade - uzroci, terapija, suv kašalj, alternativna medicina

Pored promuklosti koja je posledica oboljenja u samom grlu postoji i promuklost koja nema nikakve veze sa oboljenjem grla. Poznato je da izvesna oboljenja u grudnom košu (tumori i oboljenja aorte) mogu da izazovu promuklost. Takva oboljenja svojim pritiskom na jedan živac koji dopire čak do grudnog koša, a koji u stvari inervira grlo i omogućava funkdiju glasnih žica, dovode. do njegove odu zetosti (nervus recurens).

Pored promuklosti koja ima svoju organsku podlogu javljaju se i promuklosti koje su, često, nervne prirode i posledica slabosti i iznurenosti mišića grla i glasnih žica. Ovoj bolesti su izložene naročite žene koje se bave nastavničkom profesijom.

Treba pomenuti i grčeve grla kod male dece i odojčadi koja boluju još od neke druge bolesti (rahitis). Pojavljuju se u vidu napada koji počinje iznenada. Dete prestane da diše, poplavi, izgubi svest, ali se stanje brzo popravlja i dete dođe k sebi.

Da pomenemo još jednu vrstu promuklosti, koja je čisto psihogenog porekla i javlja se skoro isključivo kod žena, i koja dovodi do potpune bezglasnosti (afonia histerica).

Povrede na vratu u predelu grla, nanesene bilo oštrim bilo tupim oruđem, traže hitnu pomoć lekara. Često u takvim slučajevima dolazi do izliva krvi u .samom grlu, što može da ima za posledicu teškoće u disanju.

Da pomenemo još i strana tela koja, bilo odraslima bilo deci, zastanu u jednjaku. Ako se ne izvade, ta strana mogu da prouzrokuju teške komplikacije. Takve slučajnosti dešavaju se osobama koje halapljivo jedu, koje nemaju zuba, ili osobama koje pate od izvesnih nervnih i duševnih poremećaja. Poznati su relativno česti slučajevi delića kostiju koji prilikom gutanja mesa zastanu u jednjaku.


Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in: Grlo

Comments are closed.

shared on wplocker.com