By April 4, 2013

Prirodno lečenje upale grla i guše

Primena lekova kod oboljenja guše i grla vrši se na razne načine. Ona može da bude direktna na samu obolelu sluzokožu, ili indirektna – uzimanje leka u vidu injekcija (kako lekar odredi).

Kod oboljenja u guši i grlu upotrebljavaju se razni lekovi, od najobičnijih kao što su kamilica, žalfija, slez, pa zatim hidrogen, kalijum-hipermangan, razne koncentracije lapisa, mentol, penicilin, streptomicin i dr., već kako lekar odredi prema prirodi bolesti. Lekovi se izrađuju i u tabletama, koje se postepeno tope u ustima, i na taj način lek dolazi u neposredan dodir sa obolelim mestom (na primer, penicilinske tablete, dekvadin, iversal itd.).

U lečenju grla lekovi se ili inhaliraju ili neposredno unose u grlo pomoću naročitih instrumenata. Topla inhalacija se sastoji u tome što se lek rastvori u vodi koja ključa, a zatim, kad se voda povuče sa vatre i kad prestane da ključa, lek isparava. Najbolje je da bolesnik uvlači, udiše ovu paru direktno na nos i usta. To se postiže na taj način što se lonac i glava bolesnikova pokriju čaršavom, koji ne dozvoljava da se para razređuje okolnim vazduhom te ispareni lekbvi u koncentrovanijem rastvoru ulaze u grlo. To se može postići i napravom u vidu levka, sa širim krajem okrenutim loncu, a užim ustima. Postoji i tzv. hladna inhalacija, pri kojoj se lek, rastvoren u nekom ulju, pomoću naročite pumpice neposredno ubrizgava u grlo.

lecenje-upale-grla

Ispiranjem guše deluje se samo na sluzokožu guše, a grlo ne dolazi u dodir sa lekom. Prema tome, o ispiranju grla uz tzv. grgorenje ne može biti ni govora. U novije vreme, u lečenju oboljenja grla ( i dušnika primenjuju se antibiotici (penicilin, streptomicin) i drugi lekovi pomoću specijalnih električnih inhalatora.

Pošto su u većini slučajeva sve vrste oboljenja u nosu, grlu i ustima zarazne prirode, tj. izazivaju ih zarazne klice, neophodna je izvesna predohrana da ne bi došlo do inficiranja — zaražavanja okoline. Bolesnik mora imati svoj sud iz koga pije, svoj tanjir i svoj pribor za jelo, jer je poznato da se mnoge bolesti usta prenose preko zagađenog posuđa. Ako bolesnik kašlje i kija, ne treba biti u njegovoj neposrednoj blizini, jer on tada izbacuje sitne, skoro nevidljive kapljice, pune zaraznih klica, koje prisutni udišu.

U slučajevima takvih oboljenja, kad bolesnik leži u kući gde je nemoguća stroga izolacija (izdvajanje;), kao predohrana se preporučuje da zdrave osobe povremeno dezinfikuju usta i nos dezinfekcionim sredstvima. Prostoriju u kojoj bolesnik leži treba provetravati, bez obzira na to da li bolesnik ima temperaturu ili ne, da li je napolju toplo ili hladno. To naročito važi preko zime, za vreme epidemije gripe. Poznato je da se ta bolest širi naročito u zatvorenim prostorijama, koje se nedovoljno provetravaju, a u kojima se pored zdravih nalaze i bolesne osobe.


Tags:, , , , ,
Posted in: Unutrašnje bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com