By April 9, 2013

Kožna bolest koprivnjača – osip po telu kod dece i odraslih

Koprivnjača je naročito oboljenje, koje se najčešće ispoljava crvenilom kože i svrabom. Još nije potpuno razjašnjeno kako nastaje ova bolest, ali je uvršćena u oboljenja koja nastaju usled delovanja raznih materija na unutrašnju ravnotežu u telesnim tečnostima i ćelijama. U ovu vrstu oboljenja ubrajamo, pored koprivnjače, još i astmu, hroničnu kijavicu i migrenu, kao i neke pojave na koži, slične ekcemu.

Prema dosadašnjem iskustvu, koprivnjaču mogu da izazovu:

a) Ishrana. Gotovo svaka hrana sem vode i šećera može da izazove koprivnjaču. Najčešće je izazivaju: mleko, jaja, čokolada, ribe, školjke, mesne prerađevine, svinjsko meso, jagode, dinje, kupus itd.
b) Lekovi. Koprivnjaču mogu izazvati mnogi lekovi, a u prvom redu antipirin, piramidon, arsen, jod, brom, antibiotici itd. Ali bolest najčešće izazisaju injekcije raznih seruma (protiv: difterije, šarlaha, tetanusa itd.).
v) Prašina od cveća, sena, brašna, đubreta, vune, perja itd.
g) Doticanje izvesnih predmeta kao što su: svila, vuna, krzna, najlon, morska voda itd.
d) Paraziti u crevima i ubodi insekata.
đ) Promene temperature. Nervna uznemirenja itd.

Kožna bolest koprivnjača - osip po telu kod dece i odraslih

Koprivnjača može nastupiti pri prvom uzimanju izvesne hrane, a može nastati od hrane koju smo već jeli, ali koja je iz izvesnih razloga postala nepodnošljiva. Prema tome, nije nimalo lako usta noviti od koje je hrane, prašine, temperature nastala bolest. Utvrđivanje uzroka treba poveriti lekarima specijalistima u alergološkim ambulantama. No bolesnik može svojim zapažanjima u znatnoj meri olakšati posao lekarima.

Važni znaci oboljenja su sledeći: Obično se bez ikakvih prethodnih znakova.osim jakog svraba pojave crvenkaste pege na koži. Te pege su malo uzdignute, nepravilnog oblika i vrlo različite veli čine. Veoma su slične ožarenim mestima od koprive. Koprivnjača se obično širi vrlo brzo sjednog mesta na drugo, i može obuhvatiti celu površinu tela. Svrab je obično tako jak da onemogućuje spavanje i izaziva nervozu i uznemirenost. Ako se koprivnjača pojavi na sluzokožama (u ustima, grlu,. dušniku, crevima), može izazvati vrlo teške i neugodne osećaje, pa i takve promene koje mogu dovesti do smrti.

Ako je koprivnjača jako proširena, izaziva bledilo, pad krvnog pritiska, hladan znoj i usporavanje pulsa, a to su vrlo opasne pojave, koje treba najhitnije otkloniti.

Da bi se bolest mogla uspešno lečiti, treba u prvom redu ispitati je li do oboljenja došlo usled delovanja nekog leka, injekcije, seruma, ili usled hladnoće, uzrujavanja, ili nekog takvog izuzetnog, razloga. Ako se to ne utvrdi, treba pažljivo ispitati šta je bolesnik jeo, uzimajući pri tom u obzir sva ona jela koja su napred navedena, naročito ako bolesnik pre toga to jelo nije jeo duže vremena. Ako se ni tim ispitivanjem nije moglo utvrditi šta je bolesniku naškodilo, treba ga staviti na strogu dijetu.

Ponekad je bolest tako opasna da iziskuje hitnu intervenciju lekara. U teškim slučajevima, naročito ako se primeti da bolesnik gubi svest, treba mu dati da popije veću količinu prave kafe ili čaja, a ukoliko u kući imamo preostale lekove od neke prošle krize, možemo i njih upotbiti. Obični slučajevi koprivnjače mogu se sprečiti i lečiti strogom dijetom i čišćenjem (gorka so). Teži slučajevi moraju se lečiti u bolnici, efikasnim i sigurnim lekovima kao što su kalcijum, razni antibiotici, a naročito kortizonski preparati.


Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in: Kožne bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com