By April 9, 2013

Lečenje zaraznih bolesti

Činjenicu da se u organizmu.u toku bolovanja od jedne zarazne bolesti stvori otpornost prema toj bolesti medicinska nauka je iskoristila za izradu jednog vrlo uspešnog leka protiv nekih zaraznih bolesti, a i protiv nekih trovanja. Taj se lek zove serum. Primena seruma za lečenje dala je naročito dobre rezultate kod difterije, koja je pre pronalaska seruma bila veoma ubistvena po decu. Serum sadrži u stvari gotov imunitet protiv odgovarajuće bolesti, stvoren u tuđem organizmu, uglavnom nekih za to podesnih životinja.

Serum se spravlja obično od krvi konja kojima se, radi stvaranja imuniteta, daju prvo mrtve, pa zatim žive ali oslabljene i onda, postepeno, sve jače klice dok im se naposletku ne dadu sasvim žive i u sve većim količinama otrovne klice određene zarazne bolesti, koje bi nenaviknutog i neotpornog konja ubile.

Lecenje zaraznih bolesti

Na ovaj način se u krvi konja stvara toliko moćna otpornost prema određenoj zaraznoj bolesti da se ta otpornost može iskoristiti i za borbu protiv zaraznih klica u drugom organizmu. Ubrizgavanjem tečnog dela krvi takvih konja (serum) obolela osoba se može izlečiti od odgovarajuće zarazne bolesti. Serum se ponekad daje i radi zaštite, ali otpornost postignuta na taj
način ne traje dugo.

Pored seruma i drugih uobičajenih sredstava, vrlo mođno sredstvo za lečenje zaraznih bolesti predstavljaju najnoviji lekovi poznati pod imenom antibiotici. Njihov pronalazak je učinio preokret u lečenju mnogih zaraznih bolesti, naročito onih čiji su uzročnici mikrobi. Penicilin, streptomicin, aureomicin, teramicin, hloromicetin i drugi antibiotici spasavaju danas bolesnike i od boleeti od kojih se ranije stoprocentno umiralo.


Posted in: Zarazne bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com