By April 9, 2013

Zavezana creva

Zavezana crevaKod zavezanih creva zaustavljen je prčrodni tok hrane, tj. creva nisu prolazna za hranu. Prekid u prolaznosti creva i zastoj hrane U crevima može da nastane usled toga što neka prepreka pritisne crevo spolja ili ga začepi, ili usled toga što se creva umrtve i prestanu da rade. Zastoj u prolaznosti hrane kroz creva može bitk nepotpun ili potpun, i može nastupiti naglo ili postepeno. Prava zavezanost creva, međutim, najčešće nastaje naglo, bez ikakvih prethodnih znakova poremećaja u prolaznosti creva.

Glavni znaci zavezanih creva su sledeći: napad u vidu jakih grčeva i neizdržljivih bolova u trbuhu, sa povraćanjem. Čim se pojave jaki grčevi i bolovi, stolica i vetrovi prestaju. Nagomilani vetrovi nastoje. da se preko zapreke probiju, pa se gomilaju u crevu ispod zapreke, tako da se kroz trbušni zid ocrtavaju kao proširene crevne vijuge. Povraćanje i štucanje ne prestaju. Bolesnik iz početka povraća hranu, posle žuč, i na kraju nečist iz creva. Ako se bolesniku ne pritekne u pomoć, njegovo se stanje pogoršava. Puls se penje na 120 do 150 otkucaja u minutu. Disanje je ubrzano i površno. Bolesnik oseća neizdržljivu žeđ, bled je, upalih očiju, oko kojih se stvaraju tamni kolutovi; trbuh je docnije naduven kao balon, nastala je potpuna paraliza creva, posle čega ubrzo nastupa smrt.

Međutim, takvom se bolesniku može vrlo uspešno pomoći ako ga hitno odvedemo hirurgu, koji će otvoriti trbuh i uspostaviti tok
hrane kroz creva.

Kod zavezanih creva treba se pridržavati sledećeg:
a) bolesnika treba što hitnije preneti hirurgu u bolnicu: svaki sat za kašnjenja znači veliko pogoršanje izgleda na povoljan i uspešan ishod operacije;
b) do dolaska lekara bolesniku se ne sme davati nikakav lek za umirenje bolova, niti ma kakvo sredstvo za čišćenje creva.


Posted in: Hirurška oboljenja

Comments are closed.

shared on wplocker.com