By April 10, 2013

Rak pluća (uzrok, simptomi, lečenje)

Javlja se dosta često ili kao prvobitno sedište raka ili kao metastaza, tj. proširen rak sa drugih organa. Znaci oboljenja su u početku minimalni i vrlo često nejasni, tako da se ni rendgenom ne mogu jasno odrediti. Oboljenje često počinje suvim kašljem a pri tom nema nikakvog izbacivanja. Uz ovaj suvi kašalj mogu se pojaviti i promenljive temperature sa prekidima. Docnije, pošto se rak proširi i zauzme veću površinu na plućima, obično dolazi do manjih krvarenja sa kašljem a povremeno i izbacivanja raspadnutih delova raka. Sa infekcijom pojavljuju se i visoke temperature, koje su tada stalne.

Rak pluca

Ukoliko se rak više širi, pojavljuju se i teškoće u disanju u obliku zaptivanja i kratkog disanja. Širenjem raka dolaze i jaki bolovi. Oboljenje od raka, prilično je teška dijagnoza ovih tumora, ali se danas, pomoću tehničkih sredstava kojima raspolažemo, može potpuno i sigurno utvrditi. Rak pluća, kao, uostalom, i svaki drugi oblik raka, vodi bolesnika neminovno pre ili docnije u smrt, ako se ne počne na vreme sa lečenjem. Ovde, kao i u ostalim oblicima, laki početni simptomi kašlja, male temperature, povremena krvarenja zavaravaju bolesnika i okolinu da je ovo oboljenje naivne prirode i da je u pitanju običan nazeb ili tome slično.

Međutim, postojanost oboljenja izražava se u sve jačem napredovanju pomenutih znakova a zatim u promenama opšteg stanja, koje se izražava U postepenoj i sve jačoj malaksalosti bolesnika, teškoj slabokrvnosti, gubljenju apetita, gubljenju u težini itd. I ovde se mora skrenuti pažnja da svaka pojava sličnih, gorenavedenih znakova mora upozoriti na to da se što hitnije traži stručna pomoć. Naročito i po život je opasno prema nestručnim i nadrilekarskim savetima piti razne čajeve i trave koji nemaju nikakvog uticaja na lečenje. Danas za lečenja raka jedino dolaze u obzir operacije i zračenja, i to što pre, tim bolje.


Posted in: Tumori i rak

Comments are closed.

shared on wplocker.com