By April 11, 2013

Rak jednjaka (uzrok, simptomi, lečenje)

Javlja se dosta često, može se reći da zauzima peto mesto među svim oboljenjima raka u organizmu. Znaci oboljenja počinju smetnjama pri gutanju, pri čemu u prvo vreme hrana i veći zalogaji počinju da zastaju i.ne mogu da se progutaju. Postepeno, ukoliko se rak razvija, dolazi do povraćanja hrane a najzad se javljaju i bolovi, kako na mestu sedišta raka tako i u okolini. Usled toga što bolesnik ne može da uzima hranu dolazi do postepenog mršavljenja i brzog propadanja organizma.

Rak jednjaka

Ponekad, i to samo u početku, smetnje pri gutanju mogu potpuno izostati, a da se postepeno razvijaju i povećavaju za čvrstu hranu dok tečna hrana može još prolaziti. Bolovi se osećaju u vratu, grudima, među lopaticama i leđima. Čim se rak proširi na druge organe, dolaze teškoće i sa tih organa. Ako rak pređe, na primer, na pluća, pojavljuju se teškoće u disanju. Danas te dijagnoza raka već u početnom stadijumu dosta laka pošto se rendgenom i drugim pomoćnim instrumentima može sa sigurnošću utvrditi. Iako je rak jednjaka vrlo komplikovano i teško oboljenje, i do pre izvesnog vremena smatrano kao neizlečivo, danas se operaciijom uspešno otklanja. .

I ovde te potrebno istaći da pomenutim znacima oboljenja, koji se još u početku javljaju, treba pridavati važnost i ne dozvoliti da se oboljenje proširi i dovede do potpunog prestanka uzimanja hrane, jer to je stadijum u kome je svako lečenje veoma otežano i izgledi na izlečenje su minimalni.


Posted in: Tumori i rak

Comments are closed.

shared on wplocker.com