By April 11, 2013

Zatvorene povrede (hematom, uganuće zgloba, povreda mišića, mišićnog omotača i kosti

Ove povrede nastaju udarom, padom ili vučenjem – tegljenjem. Veličina i težina povrede zavise od veličine udarnog predmeta i od brzine kojom predmet deluje, kao i od dela tela koji je povređen. Pri udaru ili padu dolazi i do povrede dubljih slojeva pod kožom. Ove povrede zovemo nagnječenja ili potkožni uboji. Kad je u pitanju manja sila, nagnječenja mogu ostati bez dubljih povreda.

Ako pri nagnječenju dođe do izliva krvi, ovu povredu zovemo modrica, a ako dođe do većeg izliva krvi pod kožom, tada ove modrice zovemo hematomi. Kod hematoma postoji uvek opasnost od zagnojavanja, naročito ako nad hematomom postoji ma i najmanja povreda kože, ili ako negde u telu postoji žarište gnojenja, odakle se zaraza preko krvotoka unosi u hematom. Ako se hematom ne zagnoji, najčešće se sam upije i tako iščezne, ali ako se ne rasturi sam, nagomilana krv mora se odstraniti iglom ili operacijom.

Zatvorene povrede

Zatvorene povrede nastale tegljenjem ili razvlačenjem dovode do rastrgnuća pojedinih tkiva, pa i do odvajanja pojedinih delova tela (prst, ruka, stopalo itd.).

Pod jačim udarima može doći do povrede omotača mišića i ispadanja mišića iz njegovog ležišta — .mišićna kila.

Pri zgnječenju dubljih tkiva može doći i do povrede kostiju, pri čemu ne dolazi do preloma, nego samo do povrede pokosnice, sa manjim ili većim izlivom krvi pod samu pokosnicu, što izaziva jake bolove. Dalje, dolazi u obzir i kontuzija zglobova, sa ili bez izliva krvi u zglob. Ako pri kontuziji zgloba dođe i do uvrtanja zglobnih veza koje se tegljenjem povrede, onda tu kontuziju zovemo uganuće zgloba.

Pri dubljim nagnječenjima može doći i do povrede živaca. Posledice ovakvih povreda mogu biti utrnulost živaca, pa i teža oštećenja,sa paralizom mišića ruke ili noge. Najčešće povrede živaca su u predelu lakta i u predelu kolena, sa uzetošću ruke ili noge.

Lečenje zatvorenih povreda, kao što su laki uboji, lakše potkožne modrice i male kontuzije kostiju, jednostavno je. Povređeni deo tela treba ostaviti da miruje, na povređeno mesto staviti hladni oblog od obične vode ili burovog rastvora. Povređeno mesto ne sme se trljati ili masirati, jer ga time i dalje povređujemo i otežavamo lečenje.

Teže povrede, kao što su hematom, uganuće zgloba, povreda mišića, mišićnog omotača i kosti, i povreda živca, treba prepustiti lekaru, koji će oceniti težinu povrede i opasnost koja preti od nje. Do dolaska lekara treba povređeno mesto imobilisati, tj. čvrstim vezivanjem okolnih zglobova učiniti ga nepokretnim, i staviti burov oblog.


Comments are closed.

shared on wplocker.com