By April 14, 2013

Gripa – koji su simptomi, kako se zaštiti i kako se leči

Gripa je zarazna, jako prilepčiva bolest koja se kijanjem, kašljanjem, čak i samim govorom vrlo lako prenosi sa bolesnika na zdrave. Javlja se u vidu manjih ili većih epidemija. epidemije gripa bile su toliko velike da su zahvatile skoro čitav svet.

Znaci gripa mogu da budu vrlo različiti, što zavisi od lične otpornosti prema gripu, od godišnjeg doba u koje se grip javlja, i od same epidemije.

Grip počinje naglo, ponekad kijavicom. Temperatura je odmah visoka, bolesnik je kao izlomljen, boli ga čitavo telo, naročito glava i leđa, uznemiren je, vrlo često počinje odmah i da kašlje.

Gripa 23

Ako se bolest ne komplikuje još nekim oboljenjem, bolesnik ozdravi za nekoliko dana, ali je malaksao duže vremena. Međutim, grip se često komplikuje zapaljenjem pluća, bronhitisom, zatim raznim nervnim i crevnim poremećajima, oboljenjem srca itd. Nije retka komplikacija ni u raznim šupljinama na licu, kao što su zapaljenje srednjeg uha, viličnih i čeonih sinusa itd. U slučaju komplikacija, bolest je znatno teža i dužina bolesti zavisi od težine komplikacije. Pojavu gripa olakšavaju vlažno
vreme, nazebi, opšta slabost i dr.

Doskora se mislilo da grip izaziva mikrob poznat pod imenom Pfajferov kokobacil. Međutim, utvrđeno je da je uzročnik gripa jedan tzv. ultravirus koji je vidljiv samo pod elektronskim mikroskopom, uvećan 40 000 puta.

Zaštita od gripa je vrlo teška, ali je u vreme epidemije treba ipak sprovoditi. Sastoji se u ispiranju grla slabim rastvorom jodne tinkture .ili kalijum-hipermangana, u stavljanju raznih dezinfikujućih rastvora u nos (targezin 2%, ili gomenol 2% u ulju, po nekoliko kapi u nozdrve, dva puta dnevno), izbegavanju poseta gri poznim bolesnicima i, što je najvažnije, u izolaciji gripoznih bolesnika.

Lečenje komplikacija gripa sada je znatno olakšano primenom penicilina, koji se mora davati u dovoljnim količinama. U običnim, nekomplikovanim slučajevima bolesnika treba ostaviti da leži u postelji, davati mu radi znojenja po 3 do 4 tablete aspirina dnevno ili kombinaciju aspirina sa kininom, Sa dosta raznih tejova, i davati mu lakšu, mlečnu hranu, voćne sokove i kompote. S obzirom na to da se grip često komplikuje vrlo teškim bolestima, ne treba ga ostavljati bez lečenja. Ako grip ne prođe za 3 do 4 dana, treba pozvati lekara, pogotovu što se na oslabeli organizam posle preležanog gripa nakalemi neka druga bolest.. Oporavljanje posle preležanog gripa traje dosta dugo. Za sve to vreme rekonvalescenta treba dobro hraniti, naročito ako su u pitanju deca ili omladina.


Posted in: Zarazne bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com