By April 15, 2013

Povrede unutrašnjih organa grudnog koša (simptomi, pomoć, lečenje)

Pošto grudni koš zauzima veliki deo tela, njegove su povreds česte. Povrede grudnog koša i organa grudne šupljine delimo na zatvorene i otvorene.

Zatvorene povrede grudnog koša delimo na potres grudnog koša i kontuziju grudnog koša.

POTRES GRUDNOG KOŠA nastaje kad grub, tup predmet deluje na ceo koš, pri čemu nema nikakvih znakova povrede. Potres grudnog koša nastaje.,u saobraćajnim nesrećama,, pri padu. sa velike visine,, pri zatrpavanju zemljom, ili od kontuzije granate koja je u blizini eksplodirala.

Povrede grudnog kosa

Simptomi – Povređeni se onesvesti i padne na tlo, lice, ruke i noge jako su mu bledi a usne modroplave, disanje usporeno i površno, puls je neredovan, sa vrlo niskim pritiskom i ubrzan do 150 otkucaja u minutu. U ovom stanju može ubrzo da nastupi smrt. Ako bolesnik preživi ovo stanje, puls se brzo popravlja, bolesnik dođe svesti, a disanje postaje dublje. Izgled lica i usana postaje normalan. Bolesnik se samo žali na pritisak i bol u grudnom košu i posle nekoliko dana ozdravi.

Pomoć i lečenje kod potresa grudnog koša sastoje se u hitnom davanju sredstava za pojačanje srca (crna kafa, konjak, rum i sl.). Bolesnika treba smestiti u krevet da miruje i odmah pozvati lekara.

KONTUZIJA GRUDNOG KOŠA nastaje takođe delovanjem tupog grubog predmeta, pri čemu dolazi do velikog pritiska na grudni koš i preloma rebara i grudne kosti. Kod mladih osoba, kod kojih su rebra elastična i ako ne dođe do preloma navedenih kostiju, unutrašnji organi grudnog koša mogu biti povređeni. U plućima dolazi do prskanja plućnog tkiva i krvarenja. Kontuzija pluća može biti tako velika da plućno krilo prsne u celoj dužini na jednom ili više mesta, pa tada smrt nastupa brzo zbog šoka i naglog. iskrva renja u grudnu šupljinu. Prilikom jakog, naglog pritiska na grudni koš (na primer, ako pritiskuju dva vagona sa puferima) dolazi do prskanja srca i velikih krvnih sudova, pri čemu smrt nastupa odmah.

Kod manjih povreda pluća vazduh izlazi u grudnu šupljinu, gde se nagomilava i pritiskuje povređena pluća.

Bolesnici sa opisanim povredama trpe jake bolove zbog slomljenih rebara, izliva krvi i povrede plućne maramice. Ubrzano disanje i nadražaj na kašalj izazivaju sve jače bolove. Puls je ubrzan, a krvni pritisak smanjen. Pri kašljanju bolesnici izbacuju krv. U slučaju velikih krvarenja u plućima i grudnoj šupljini smrt nastupa zbog gubitka krvi i ugušenja.

Povređeni mora odmah da legne u krevet. Treba mu dati neko sredstvo za jačanje srčanog rada, na primer kafu; ne treba da govori niti da se kreće. Protiv krvarenja može se dati malo presoljene vode ili malo leda. Posle toga treba odmah pozvati lekara,. koji će dati potrebne lekove za umirenje bolova i stišavanje kašlja. Povrede grudnog koša sa krvarenjem iziskuju bolničko lečenje.

OTVORENE POVREDE GRUDNOG KOŠA nanete su uglavnom ubodom noža i pogotkom iz vatrenog oružja. Za vreme rata ima više povreda od vatrenog oružja, dok su. za vreme mira češće povrede nanete nožem.

Prvi znak povrede pluća je iskašljavanje krvi i izliv krvi u grudnu šupljinu. Količina izlivene krvi zavisi od veličine povređenog krvnog suda u plućima. Može nastupiti i prodiranje vazduha u grudnu šupljinu (pneumotoraks). Ako je rana velika, događa se da kroz otvor na zidu grudnog koša ulazi spoljni vazduh u grudnu šupljinu, i pri disanju se čuje šum strujanja vazduha koji ulazi i izlazi (otvoreni pneumotoraks). Plućno krilo se pod pritiskom vazduha stisne i skoro ne diše, a srce se pomeri udesno ili ulevo. Ranjenik je bled, usne su mu bledomodre, puls ubrzan a disanje sa prekidima i površno. Najveću teškoću pričinjava kašalj, koji izaziva bolove.

Vrlo česta komplikacija kod otvorenih povreda grudnog koša jeste zagnojavanje nakupljene krvi u šupljini plućne maramice.

Kod svih ranjenih u grudni koš prva pomoć sastoji se u najhitnijem prenošenju u bolnicu. Do prenošenja u bolnicu rane treba zaviti sterilnim i dosta čvrstim zavojem, zabraniti svaki razgovor i pokretanje bolesnika.

Povrede srca i srčane kese su obično smrtonosne. Pošto je prva pomoć ista kao i kod ostalih povreda grudnog koša, o tome nije potrebno posebno govoriti. U svakom slučaju povređenog treba što pre preneti u bolnicu.


Comments are closed.

shared on wplocker.com