By April 16, 2013

Razvoj plućne tuberkuloze

Kada se neka osoba zarazi tuberkulozom, može se dogoditi sledeće:
1. Stvara se osnovno žarište (kolonija), koje se zaleči, pa osoba postaje otporna prema novim infekcijama tuberkuloze.
2. Iz osnovnog žarišta (kolonije) Kohovi bacili preplavljuju pluća i stvaraju nova žarišta plućne tuberkuloze.
Ta plućna tuberkuloza može:
a) da se smiri, odnosno zaleči ili izleči, ne ostavljajući nikakvih naročitih posledica.
b) da izazove u plućima takve promene koje se nikakvim lekovima ne mogu potpuno izlečiti;
v) da se povremeno ponovo pojavljuje
g) da izazove takve promene u plućima koje se svršavaju smrću.

Razvoj plucne tuberkuloze

Tuberkulozni bacil može, uglavnom, proizvesti u plućima tri vrste promena:

1. zapaljive promene slične zapaljenju pluća.
2. kaverne.
3. ožiljačno (fibrozno) tkivo.

Tuberkuloza pluća može zahvatiti jednu ili obe strane pluća, a uz to samo deo režnja, ceo režanj, ili čitavu stranu pluća.

Kod neke osobe može da se pojavi prvi put, a takođe i kao obnovljeno, odnosno probuđeno staro oboljenje.

U oba slučaja znaci su gotovo isti.

Prvi znaci se postepeno pojačavaju. Temperatura se penje do 37° C i više, znojenje pred zoru postaje primetno. Kašalj je češći, puniji. Pojavljuje se šlajm, koji je gromuljičav i sastojigse od sluzi i gnoja. U njemu ima uvek bacila tuberkuloze, a ponekad i malo krvi.

Apetit je svakog dana sve slabiji. Nastupa mršavljenje, slabljenje i malokrvnost. Nisu retke glavobolje. Bolesnik je nesposoban za rad.

Ako se bolest ne zaustavi, temperatura raste i dalje, i količina šlajma se povećava. Šlajm postaje sve više gnojav, a ponekad i sukrvičan, pa i krvav. Bolesnik je već nesposoban za hod i obično mora da leži jer ga svako hodanje i rad zamaraju.

U tom stanju bolesti nastupa otežano disanje sa opterećenjejm srca. Lice takvih bolesnika uvek je gotovo modričavo, usta poluotvorena kao da žele vazduha. Postoji opšta mišićna slabost, mršavost.

Vrlo često se događa da širenje kaverne zahvati kakvu manju krvnu žilu. U tom slučaju nastaje krvarenje koje je ponekad malo. Krv se primećuje kao splet sitnih crvenih žilica kojima je prošaran ispljuvak. Ako je krvna žila veća, krvarenje je jače. Pojave se ispljuvci čiste krvi. Nisu retka jaka krvarenja, pri kojima bolesnici izgube znatne količine krvi. Ako je krvarenje vrlo jako, može doći do ugušenja. Posle krvarenja obično nastupa pogoršanje. Bolest se širi po čitavim plućima, stvaraju se mnogobrojna žarišta. Temperatura obično raste i preko 39°C.

Svako buđenje bolesti u plućima može dovesti do rasejavanja bacila po čitavom telu. Može doći do stvaranja manjih žarišta u mozgu, plućnoj ili trbušnoj maramici, crevima, zglobovima, kostima, bubrezima, i na svim ostalim organima.

Tuberkuloza je najopasnija kod dece do godine dana. Sa brojem godina opada smrtna opasnost od te bolesti, organizam postaje otporniji, naročito ako je preboleo laku infekciju Kohovim bacilima. U doba sazrevanja i za vreme trudnoće opasnost ponovo raste.


Tags:, ,
Posted in: Tuberkuloza

Comments are closed.

shared on wplocker.com