By April 16, 2013

Uganuća, iščešenja i prelom kostiju (ruke, noge, rebra, kičme, karlice)

Kako sve ove povrede imaju iste spoljne znake, to pri ukazivanju prve pomoći zahtevaju i primenu istih mera. U sumnjivim slučajevima treba postupiti kao da je u pitanju prelom kosti.

Povređeni sa uganutim ili iščašenim zglobom ili prelomom kosti sami dovode svoj povređeni ud u položaj u kome će bolovi biti najmanji, i izbegavaju svaki nepotrebni pokret koji stvara nove bolove. Ovakvom držanju povređenog moraju se prilagođavati i mere pri ukazivanju prve pomoći.

Povređenog treba pomoću imobilizacije ozleđenog uda i podesnog smeštaja osposobiti za transport. Ako se povređeni ud mora podići, bilo zbog prenošenja povređenog bilo zbog stavljanja na šinu, onda se on mora obavezno, ali sigurno i čvrsto, obuhvatiti rukama iznad i ispod mesta preloma, tako da se povređeno mesto što manje giba. Pre podizanja uda, šine i ostali zavojni materijal moraju biti već pripremljeni.

povrede rukePOVREDE RUKE. Kod svih povreda kostiju ruke, povređeni pridržava ozleđenu ruku zdravom.rukom u onom položaju koji je za njega najzgodniji. Taj, pbložaj pri ukazivanju prve pomoći ne treba menjati.

Kod iščašenja ili preloma u ramenu rame je spušteno, bolno, i pokretanje ruke je nemogućno. Ako povređeni može sam da savije ruku u laktu, onda je treba staviti u trouglastu maramu ili u posavrnut peš kaputa. Međutim, ako se ruka ne može saviti u laktu, onda je treba fiksirati pomoću dveju svezanih trouglastih marama, koje idu koso preko trupa, od podlaktice povređene ruke ka suprotnom, zdravom ramenu.

Svežanj vate stavljen pod pazuho, kao i poprečno obavijanje ruke zavojem uz grudni koš, pojačaće imobilizaciju. U ovakvim slučajevima šina ne dolazi u obzir. Kod preloma mišićne kosti u srednjem delu, koji je praćen bolom, neupotrebljivošću ruke i deformacijom, ruku treba staviti u trouglastu maramu, ili, još bolje, učiniti je nepokretnom pomoću dveju Kramerovih šina, od kojih se kratka polaže sa unutrašnje strane, od pazuha do lakta, a druga, spoljna, od ramena do ručnog zgloba. Potom ruku treba staviti u trouglastu maramu.

Kod preloma mišićne kosti u blizini lakatnog zgloba, koji se poznaje po bolu na mestu preloma, otoku i nepokretnom zglobu. Treba položiti ruku u trouglastu maramu ili, još bolje, staviti na zadnju stranu ruke šinu, koja ide od ramena do ručnog zgloba, a zatim staviti ruku u trouglastu maramu.

Kod preloma podlaktice u srednjoj trećini. treba staviti pravouglo savijenu ruku u laktu u trouglastu maramu ili uz to.još staviti na podlakticu sa obe strane, od lakta. do prstiju, i dve drvene ili Kramerove šine.

Kod preloma u ručnom zglobu treba staviti samo trouglastu maramu. ili uz to još po jednu udlagu sa obe strane.

Kod preloma kostiju šake i prstiju treba staviti ruku na jednu šinu, koja će se pričvrstiti zavojem i položiti u trouglastu maramu.

povrede nogePRELOM NOGU. Prelomi u zglobu kuka praćeni su bolom, neupotrebljivošću noge i obrtanjem stopala upolje.

Ako povređeni prelomljenu nogu drži u kuku savijenu, onda treba prineti zdravu nogu u istom položaju i kao oslonac privezati je uz povređenu. Pod kolena i butine treba podmetnuti savijeno ćebe i tome slično.

Ako je prelomljena noga zauzela opružen položaj, onda joj treba prineti i zdravu nogu u opruženom položaju, i čvrsto privezati jednu uz drugu zavojem ili trouglastom maramom. Ovakav položaj može se učvrstiti još i dvema šinama, spoljnom, dužom, od pazuha pa ,do stopala, i prednjom, kraćom, od prepone do skočnog zgloba.

Kod preloma butne kosti u srednjem delu postoji bol i deformacija na mestu preloma, .skraćenost i neupotrebljivost noge. Slomljena noga je većinom savijena u kuku, a stopalo je okrenuto upolje.

Pri ukazivanje prve pomoći položaj prelomljene noge ne treba menjati, povređenog treba položiti na leđa ili mu gornji deo tela. lako podići. Noge u kolenu treba saviti, pod kolena staviti savijeno ćebe, prelomljenu butinu fiksirati udlagama na spoljnoj i unutrašnjoj ili prednjoj strani, pa obe noge čvrsto privezati jednu uz drugu.

Prelom potkolenice u blizini zgloba praćen je bolom, otokom i neupotrebljivošću noge. Povređenog treba položiti na leđa, ali položaj kolenog zgloba ne treba menjati. Ako je koleno savijeno, onda mu treba prineti zdravu nogu, ali da ona bude u istom položaju u kojem je i povređena. Obe noge treba obložiti i jednu uz drugu privezati. Ako je koleni zglob opružen, onda će se učvrstiti dvema šinama sa spoljne i unutrašnje strane, i to od prepone do tabana i od kuka do tabana.

Kod preloma potkolenice u srednjoj i donjoj trećini povređenog staviti na leđa, sa gornjim delom tela nešto uzdignutim. Sa spoljne i unutrašnje strane treba staviti šine od kolenog zgloba do tabana.

Kod preloma čukljeva (maleola) povređenu nogu treba obložiti, pa je pričvrstiti uz zdravu nogu ili je sa spoljne i unutrašnje strane obaviti uvijenim ćebetom, koje će se uz nogu pričvrstiti zavojem.

PRELOMI KROVA I BAZE LOBANJE. Ovi Prelomi obično su praćeni osećajem vrtoglavice, nesvešću, povraćanjem, a često i krvarenjem iz nosa, uha i usta.

Povređenog treba položiti na leđa, glavu i ramena lako izdići, delove odela koji stežu odrešiti ili raskopčati. Ako je povređeni pri svesti, može mu se dati neki okrepljujući napitak, ali bez alkohola. Ako pbstoji rana, pokriti je sterilnom gazom. Ako se mozak vidi u rani, onda treba staviti veći sloj gaze i vate i preko toga trouglastu maramu ili zavoj. U slučaju krvarenja iz nosa ili uha treba samo staviti odozgo zavoj. Svako čišćenje ili punjenje gazom ili vatom nosnog i usnog otvora je zabranjeno. Pri krvarenju iz usta ili povraćanju glavu treba okrenuti ustranu da krv ili povraćeni sadržaj ne bi doprli u dušnik.

Povređenog treba što obazrivije transportovati na nosilima, za koja ga treba privezati da ne bi u nesvesnom stanju sa nih pao.
prelom ključne kosti. Kod ovog preloma rame je spušteno a pokreti ruke ograničeni i bolni. Ruku treba staviti u trouglastu maramu.

PRELOM REBRA. U ovom slučaju na prelomljenom mestu postoji bol pri dodiru i pri dubljem disanju. Ponekad se javlja i krvavi ispljuvak.
Oko grudnog koša treba obaviti čvrsto široku povesku, dugačak peškir ili trouglastu maramu, i to u momentu dubokog izdisanja. Transport se vrši u polusedećem položaju na zdravoj strani. Povređeni treba da diše površno i da ne govori.

PRELOM KIČME. Kod ovog preloma postoji bol na mestu povrede, a ponekad se javlja i uzetost udova i nedovoljno odilaženje mokraće i izmeta. Povređenog treba položiti na nosila, široku dasku ili vrata, kolena mu saviti, i privezati ga da ne sklizne sa ravne podloge. Transportovati ga što pre u bolnicu.

Povrede kičme predstavljaju uvek životnu opasnost. Povređeni se ne sme premeštati ili prenositi na uobičajeni način, već pomoću podvučenog ćebeta, šatorskog krila i sl. Svako, pa i najmanje kretanje kičme može izazvati momentanu smrt ili pogoršanje povrede kičmene moždine.

Kod preloma i iščašenja vratnog dela kičme glava povređenog okrenuta je u stranu. Ovaj položaj glave ne sme se pri transportu.ni u kom slučaju menjati.

PRELOM KARLICE. Ovde se imobilizacija vrši pomoću .jedne do dve trouglaste marame ili dva ubrusa, koji se obaviju i pritegnu oko kukova. Povređenog treba odmah transportovati u bolnicu na taj način što će ležati na leđima na širokoj dasci ili nosilima.

Kod svih preloma kostiju povređenome možemo dati protiv bolova kombinovani prašak ili tablete aspirina, piramidona, kodalina ili dolantina, i to nekoliko puta u toku dana i noći, sve do dolaska u bolnicu ili lekaru.


Comments are closed.

shared on wplocker.com