By April 17, 2013

Hronična tuberkuloza pluća

Tuberkuloza, više od svih ostalih bolesti, ima vrlo često karakter hroničnog oboljenja. Već i po prirodi promena koje izaziva u plućima ili na drugim organima, i koje su u mnogim slučajevima trajne, tuberkuloza ostavlja posledice koje izazivaju veće ili manje smetnje.

Te smetnje nastaju uglavnom u slučajevima kad je tuberkulozni proces zahvatio veliki deo pluća. Ove se smetnje ispoljavaju u otežanom disanju (zaptivanju), u više-manje stalnom kašlju sa ispljuvkom u kome ponekad ima i krvi, u poremećajima krvotoka usled slabog prečišćavanja krvi u plućima, koji se odražavaju na rad srca i ispoljavaju u gotovo stalnom modrilu lica, zatim u slabom apetitu sa smetnjama u probavnim organima. Temperatura je neredovna i vrlo raznolika, znojenje pred zoru gotovo redovno i prilično jako, naročito ako postoji i temperatura.

Hronicna tuberkuloza pluca

Ta pogoršanja izazivaju nove promene na plućima, koje se dodaju starima, i kapacitet pluća (mogućnost disanja) postaje sve manji i manji.

Ovi bolesnici su većinom nesposobni za rad, a ako rade, opasni su po okolinu, jer na svom radnom mestu postaju sejači klica.

U lakšim slučajevima, kada se u plućima stvara više ožiljačno (fibrozno) tkivo, razvoj bolesti je sporiji i manje buran. Bolest napreduje postepeno. Ožiljačno tkivo zahvata čitava pluća, koja time postaju manje elastična i koja, da bi mogla primiti dovoljno vazduha, proširuju svoje šupljike (alveole). Tako nastaje proširenje pluća.


Tags:, ,
Posted in: Tuberkuloza

Comments are closed.

shared on wplocker.com