By April 23, 2013

Gasna gangrena

Gasna gangrenaKod velikih povreda prouzrokovanih komadima granate ili bombe, kao i kod povreda u saobraćajnim nesrećama, gde dolazi do velikih razaranja tkiva, naročito mišića, sa komplikovanim prelomima kostiju, i gde u rane ulazi zemlja sa raznim otpacima od odela, uz tetanus susrećemo još jednu po život vrlo opasnu zarazu koju zovemo gasna gangrena.

Gasnu gangrenu izazivaju bacili koji se množe i žive bez vazduha (kiseonika).

Zbog toga što ove klice mogu da se razviju samo u odsustvu vazduha, gasna gangrena se i pojavljuje obično u slučajevima velikih i dubokih rana i poderotina, gde ima dosta džepova ispunjenih krvlju i zgnječenim izumrlim tkivima do kojih vazduh ne može da dopre. Ako uz bacile gasne gangrene uđu i klice koje prouzrokuju gnojenje, onda se u zagađenoj rani gasna gangrena još brže razvija, jer gnojne klice troše kiseonik, ukoliko ga ima, i time pomažu neometan porast bacila gasne gangrene. I veliki gubitak krvi pri ranjavanju pomaže razvijanju gasne gangrene, jer smanjena količina krvi manje dotura kiseonik zagađenom tkivu i olakšava razvitak bacila gasne gangrene.

Gasna gangrena se poznaje po gasovima koje njeni bacili stvaraju U razorenom i natrulom tkivu. Po tim gasovima je ona i dobila ime. Gasovi se najviše šire. duž vezivnog tkiva i mišićnih vlakana. Širenje gasova kroz telo ide velikom brzinom tako da ih iza pojave gasne gangrene vrlo brzo nađemo i u unutrašnjim organima, naročito U trbuhu.

Bacili gasne gangrene se vrlo brzo probijaju u krvotok, naročito ako su udruženi sa klicama gnojenja, i izazivaju opšte trovanje krvi — sepsu.

Lokalne pojave kod gasne gangrene su karakteristične. Ranjena noga ili ruka brzo otekne, pri čemu su bolovi neizdržljivi. Koža oko rane je u početku vrlo bleda, zategnuta i sjajna, a docnije postepeno prelazi u bakarnosmeđu boju. Posle toga se stvaraju veliki plikovi ispunjeni crvenkastom tečnošću koja liči na sok od mesa, a oko plikova se pojavljuju mrlje zelenkastoplave boje. Ako pipamo kožu, pod prstima osećamo škripanje gasa, slično škripanju svežeg snega pod nogama. U daljem toku bolesti boja kože biva sve tamnija i prljavija.

Miris gnoja je vrlo neugodan i sličan je mirisu leša u raspadanju.

Ranjenici zaraženi gasnom gangrenom umiru vrlo brzo posle pojave oboljenja, naročito ako se na vreme ne leče.

Predohrana i lečenje. Kao predohrana za gasnu gangrenu daje se serum protiv gasne gangrene. Na žalost, davanje ovog seruma nije tako uspešno kao davanje seruma, na primer, protiv tetanusa, i zbog toga sve ranjenike sa velikim i iscepenim ranama zagađenim zemljom treba što hitnije preneti u bolnicu na lečenje.

Ako se gasna gangrena pojavi na ruci ili nozi, deo ruke ili noge zaražen gasnom gangrenom mora se što pre odseći da bi se život ranjenika spasao.


Posted in: Zarazne bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com