By April 24, 2013

Guša ili struma na štitnjači

Gusa ili struma na stitnjaciTo je uvećanje štitnjače sa ili bez degeneracije njenih tkiva. Žlezda naraste, manje ili više, tako da se vidi na prednjoj strani vrata u obliku izrasline (tumora), obično neravne, čvornovate površine. U nekim slučajevima, naročito kod starijih osoba, žlezda naraste toliko da potpuno izmeni oblik vrata. Smatra se da je uzrok guši nedostatak joda u pijaćoj vodi i hrani. U nekim krajevima-guša je u obliku endemske gušavosti masovna pojava.

U pogledu unutrašnjeg lučenja rad uvećane štitnjače može biti sačuvan i normalan, i guša u tom slučaju više smeta mehanički i u estetskOm pogledu nego što ometa funkcije žlezde. Ali je vrlo čest slučaj da njen rad bude poremećen ― smanjen ili pojačan. Guša praćena smanjenim unutrašnjim lučenjem štitnjače, naročito u krajevima gde vlada endemska gušavost, često je praćena i lakšim ili težim poremećajima telesnog i duševnog stanja, čije su posledice slabije ili jače izražena slaboumnost, kretenizam, razne nakaznosti itd. Guta, pak, sa pojačanim lučenjem štitnjače izaziva poremećaje
poznate pod imenom Bazedovljeva bolest.

Guša se u početku, dok nije došlo do degenegacije tkiva štitnjače, može davanjem joda lečiti sa uspehom. Guša koja se pojavi za vreme trudnoće ili porođaja može da iščezne ili da se smanji posle porođaja. Ali kad degeneracija već jednom zahvati ćelije štitnjače, lečenje jodom ostaje bez rezultata. Velike, neestetske strume i strume koje pritiskom na susedne organe smetaju leče se hirurški. Međutim, pojava guše može se sprečiti, naročito u slučajevima endemske gušavosti. Pošto je utvrđeno da pojavu guše izaziva nedostatak joda, u mnogim zemljama jod se dodaje hrani ili vodi za piće kao predohrana protiv guše.

Kod nas je radi predohrane još pre deset godina uvedeno obavezno jodiranje kuhinjske soli za upotrebu u ishrani ljudi i stoke. I upotreba jodirane soli je kao i u drugim zemljama (Švajcarska, Au•strija) dovela već do velikog smanjenja endemske gušavosti i gušavosti uopšte, naročito kod dece i omladine.


Tags:, , , , , , ,
Posted in: Oboljenja žlezde

Comments are closed.

shared on wplocker.com