By May 8, 2013

Trovanje bakrom

Trovanje bakromBakarni sudovi su često uzrok trovanju bakrom, naročito u krajevima gde emajlirano posuđe još nije uvedeno u upotrebu. Bakar u dodiru sa nakiselom hranom pravi bakrov oksid, koji ]e u izvesnoj meri otrovan. Radi zaštite od trovanja bakrom bakarni sudovi se kalajišu. Međutim, pri dužoj upotrebi kalaj se skida sa sudova, pa se događa da se takvi polukalajisani sudovi upotrebe i da usled toga dođe do masovnog trovanja osoba koje su Jele hranu spravljenu u takvim sudovima (bakarni kazani, tepsije i dr.). To se, obično, događa prilikom svadba, slava ili drugih prilika kada se ljudi masovno skupljaju i hrane.

Znaci trovanja obično su povraćanje, ponekad proliv i glavooolja.
Za lečenje treba tražiti savet lekara a dok lekar ne dođe, treoa izazvati povraćanje, isprati stomak davanjem vode i ponovnim izazivanjem povraćanja i davanjem belančevinaste vode.

Najvažnije je ipak da se za kuvanje i spremanje hrane ne upotrebljavaju nekalajisani bakarni sudovi.

Posted in: Trovanje

Comments are closed.

shared on wplocker.com