By May 9, 2013

Trovanje arsenom

Slučajna ili kriminalna trovanja arseničkom kiselinom, poznatom u narodu pod imenom mišomor, dosta su česta. Ovaj preparat arsenika jako je otrovan. Šest desetih delova miligrama po kilogramu težine tela dovoljni su da izazovu smrt jedne. osobe. (Da se otruje osoba čija je težina tela 65 kg, dovoljno je da se uzme 30 do 40 mg arsenika, odnosno dovoljan je dvadeset peti deo grama ovog preparata.)

Trovanja mogu biti akutna (nagla) i hronična. Akutna trovanja nastaju jednokratnim ili višekratnim uzimanjem veće količine arsenika u količinama koje svaka za sebe nisu u stanju,da izazovu trovanje.
Znaci akutnog trovanja slični su znacima najtežih poremećaja organa za varenje: povraćanje, vrlo jak proliv, jaka žeđ, hlađenje nogu i ruku, glavobolja, i ubrzo smrt.

Trovanje arsenom

Znaci hroničnog trovanja su manje jasni i često ih je teško razlikovati od znakova mnogih drugih oboljenja. To su razni jači ili slabiji poremećaji organa za varenje, prisustvo belančevine u mokraći, poremećaji srca, pluća, perifernih nerava, sušenje mišića, plava boja prstiju, tamna boja kože, naročito. na vratu i ramenima, opadanje kose itd. Ako se izvrši pregled mokraće ili kose, utvrdiće se prisustvo arsenika u njima.

Između ova dva oblika postoji čitava skala trovanja razne jačine, od koje i zavise-znaci trovanja, među kojima su uvek poremećaji organa za varenje, poremećaji srca i bubrega, plava boja kože i, često/žutica sa povećanom temperaturom.

Kod akutnog trovanja preporučuje se izazivanje povraćanja, ispiranje stomaka belančevinastom vodom ili vodom u kojoj je razmućen 1 g magnezijumovog oksida na 100 cm3 vode. Kod hroničnog trovanja treba prvo obustaviti uzimanje otrova a zatim lečiti nastale poremećaje. U svakom slučaju, treba pozvati lekara.

Trovanja arsenikom mogu biti izazvana i na radu ako Se pri tom ima posla sa arsenikom ili raznim njegovim spojevima (prerada minerala koji sadrže arsenik, fabrikacija i upotreba proizvoda prrtiv gamadi ili boja koje sadrže arsenik, rad sa kožama pri čijoj je obradi upotrebljec arsenik i dr.). U ovakvim slučajevima treba održavati čistoću usta, kože, rublja i odela, nositi rukavice pri radu itd.


Posted in: Unutrašnje bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com