By May 11, 2013

Koja je razlika izmedju normalnog duževnog života i duševno bolesnog

Vrlo je teško dati definiciju duševnog zdravlja. Međutim, isto tako teško je reći koji je telesno idealno zdrav čovek (recimo, bez kvarnih zuba, smetnji vida, bez ožiljaka od udara ili bez posledica koje na sluzokoži ždrela ostavljaju angina, itd.). Zbog toga je uveden pojam „praktično zdravlje“. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije zdravlje je stanje potpunog telesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo • odsustvo bolesti ili oronulosti.

Duševno zdrava ličnost poseduje više svojstava. To su: prilagođavanje sredini, saradnja sa ljudima, uravnoteženje sopstvenih nagonskih i emocionalnih želja ukoliko se ove kose sa društvenim normama, zatim,postojanost u radu i istrajnost u postizanjucilja, trpeljivost i kritičnost, pravilno i uspešno odgajanje dece. Retke su ličnosti koje poseduju sva ova svojstva u idealnom procentu Važno je da odstupanja, koja, uostalom, daju individualni pečat svakom čoveku, nisu tako izražena da bi štetila jedinki ili zajednici.

dusevni bolesnik

Duševne bolesti su stanja kod kojih za duže ili kraće vreme postoji delimičan ili potpuni gubitak mogućnosti orijentacije u realnom svetu. Orijentacija u realnom svetu zahteva skladno dejstvo svih psihičkih funkcija. Kod duševnihbolesti poremećen je sklad duševnih zbivanja ili su primarno oštećene osnovne funkcije (svest, nagoni), što onemogućuje pravilno odvijanje funkcija koje od njih zavise. Na primer: poremećaj svesti (bunilo) oštećuje mišljenje, pažnju, volju, opažanje itd.

Kod psihopatija i neuroza, za razliku od duševnih bolesti, slika realnog sveta ostaje očuvana. Psihopatije su stanja kod kojih iz različitih uzroka nije došlo do socijalnog sazrevanja („moralna idiotija“). Psihopate su asocijalne ličnosti, bez osećanja straha rd posledica, sa nezadrživim, nekordinisanim nagonskim željama, koje zadovoljavaju sa više ili manje agresije, bez obzira na druga lica.

Neuroze su funkcionalna nervna oboljenja, bez organskih poremećaja. Neurotičari, koji imaju istovetne tegobe kao kod organskih oboljenja, spadaju u red bolesnika sa svim pravima koja pruža ovakvo stanje (naknada bolovanja, odsustvo sa radnog mesta i dr.). Za razliku od psihopatije, gde je osnov smetnji sama bolesnikova ličnost, neuroze su produkt života u .zajednici, „bekstvo pojedinca u bolest“, jer u današnjem društvu, po svesnom ili nesvesnom zaključku bolesnika, „samo bolest može opravdati neuspeh, probuditi pažnju i nežnost okoline“.

Slaboumnost je nerazvijenost inteligencije. Prema stepenu, može biti lakša (debilitet) ili teža (idiotija). Od slaboumnosti treba razlikovati demenciju (izlapelost), stanje gde je usled bolesti (oštećenje mozga) došlo do gubitka inteligencije.


Posted in: Duševne bolesti

Comments are closed.

shared on wplocker.com