By May 16, 2013

Trovanje digitalisom

trovanje digitalisomU slučaju uzimanja veće količine ili duže upotrebe ovog leka, može doći do lakših ili težih znakova trovanja. Kada se prekine sa uzimanjem leka, znaci trovanja, obično, iščezavaju, ali trovanje digitalisom može biti i smrtonosno.

Znaci trovanja zavise od količine uzetog leka. U lakšim slučatevima pojavi se osećanje muke i učestano povraćanje, a ponekad i lroliv sa grčevima u crevima. Puls je prvo ubrzan. a zatim usporen. Usled neodređenog bola u grudima bolesnik oseća strah od smrti.

Ako je količina veća ili se sa davanjem leka ne prekine, bolesnik dobiJe glavobolju sa zujanjem u ušima i vrtoglavicom, oseća opštu slaoost, malo mokri, sanjiv je i može pasti u bunilo. Bolesnika kod koga se navedeni znaci primete treba staviti u postelju da što duže leži, i pozvati lekara. Za bolesnika je svako kretanje opasno. Do dolaska lekara može mu se davati da pije pomalo i, ukoliko to povraćanje .dozvoljava, može mu se dati gorka so na čišćenje.

Posted in: Trovanje

Comments are closed.

shared on wplocker.com