By May 19, 2013

Polineuritis (upala živaca)

Polineuritis je zapaljenje većeg broja živčanih vlakana obično simetrično raspoređenih na obema stranama tela. Najčešće su zahvaćeni nervi donjih udova, čija su živčana vlakna najduža a samim tim i najudaljenija od centra u kičmenoj moždini koji regulišu njihovu ishranu.

Uzroci

Polineuritis mogu prouzrokovati praktički svi napred pobrojani uzroci alkoholizam, šećerna bolest, infektivne bolesti i razna trovanja unetim otrovima ili nedovoljno razgrađenim produktima koji se zadržavaju u organizmu.

Simptomi

Polineuritis se može pojaviti naglo, u toku od nekoliko časova, ili se lagano pripremati i razvijati nedeljama. Brza forma je, obično, infektivnog porekla, dok je spora najčešće izazvana hroničnim trovanjem (alkohol, šećerna bolest). Najteža forma polineuritisa je takozvana ushodna Landrijeva paraliza, koja počinje slabošću i oduzetošću stopala, pa se potom nezadržljivo širi naviše. Kod nekih slučajeva temperatura je povišena, ali ima i slučajeva bez povišenja telesne temperature.

Oduzetost se brže ili sporije prenosi sa donjih udova na ruke i, ukoliko sePolineuritis upala zivaca proces, spontano ili uz pomoć lekova, ne zaustavi, dolazi do oduzimanja disajne muskulature, što, obično kombinovano i sa oduzetošću živaca koji upravljaju gutanjem i radom srca, dovodi do smrti. Srećom, ovakvi slučajevi su ređi, najčešće se proces zaustavlja pre oštećenja disajne muskulature.

Polineuritis osim mlitavom oduzetošću može biti praćen i bolovima, naročito u slučajevima gde su zapaljivim procesom istovremeno zahvaćeni i mišići (polineuritis alkoholičara). U tom slučaju, pored nervnih vlakana, na pritisak su bolno osetljivi i mišići.

Kod polineuritisa, za razliku od oboljenja kičmene moždine, ne javljaju se smetnje ni u vezi sa mokrenjem niti u vezi sa pražnjenjem stolice.

Usled oduzetosti, odnosno nemogućnosti da se aktivno koriste, udovi se brzo sasuše, smanje, mišići iščeznu, a ako oduzetost traje duže, dolazi do krivljenja i kontrakture udova. Da ne bi došlo do toga, potrebno je da se pravovremeno počne sa masažom i negom oduzetih udova, a prilikom ležanja ne sme se dozvoliti da stopala, usled težine prekrivača, padnu u produženju noge (ispraviti ih podupiračem pod pravim uglom) jer će kasnije rehabilitacija biti znatno teža, a često i nemoguća.

Lečenje

Lečenje, naročito ushodnog tipa akutnog polineuritisa, spada u domen stručnjaka specijalista. Ali je pomoć bližih rođaka bolesnikovih neophodna. Potrebno je da posle akutne faze oni, po uputstvima stručnog lica, često mesecima sprovode određenu masažu jt vežbe Ishod lečenja će velikim delom zavisiti i od njihove upornosti i volje. Prirodno je da se propratni polineuritis ne može izlečiti ukoliko se ne otkloni uzrok njegovoj pojavi izbacizanjem alkoholnih pića iz upotrebe, ne reguliše nivo šećera u krvi, itd.


Tags:, , ,
Posted in: Nervna oboljenja

Comments are closed.

shared on wplocker.com