By May 20, 2013

Pareza facijalisa

Oštećenje živca facijalisa (pod čijim su uticajem pokreti lica) dovodi do oduzetosti jedne polovine lica. Bolesnik nije u stanju da zatvori oko na’ toj strani lica; pri pokušaju da to učini očna jabučica ide naviše i beonjača ostaje otkrivena. Obrva sa oduzete strane je niža, visi mlitavo. Bolesnik pri govoru koristi samo jednu polovinu usta. Hrana. često zapada između desni i oduzetog obraza, tako da se mora prstom vratiti u usnu duplju.

Uzroci

Oduzetost facijalisa nastaje najčešće usled nazeba, često posle vožnje po hladnom vremenu, i to baš sa one strane gde je bio otvoren ili razbijen prozor, ili posle stajanja na platformi voza, kao i usled udara u ugao donje vilice ispod uva.

Kod starijih osoba oduzetost facijalisa može biti znak opšteg zapaljenja živaca (šećerna bolest) ili kakvog drugog oboljenja, tako da zahteva i dopunske preglede i rendgenska snimanja.

LečenjePareza facijalisa

Lečenje se sprovodi po savetu lekara (aspirin, vitamini, sredstva za stišavanje zapaljenja). Pored ovoga, potrebno je, da bi se izbegle komplikacij e na oku (zapaljenje i oštećenje rožnjače). izbegavati hladnoću i vetar. Noću treba prekriti oko na bolesnoj strank lica sterilnom gazom da bi se rožnjača zaštitila od prašine i velikih i naglih temperaturnih razlika.

Masaža lica sastoji se u podražavanju prirodnim pokretima lica. Bolesnik, pred ogledalom, pomaže čistom i talkom zaprašenom rukom da oduzeta strana lica dođe u simetričan položaj sa zdravom. Blaga masaža obraza od ugla usana prema uvu, pomaganje oduzetom kapku da zatvori oko dovode do brže rehabilitaciJe i vraćanja funkcije, i zapošljava obično nestrpljivog i nervoznog bolesnika, kome smeta ova neprijatna asimetrija na licu.


Tags:, , , ,
Posted in: Nervna oboljenja

Comments are closed.

shared on wplocker.com