By May 21, 2013

Neuralgija trigeminusa

Neuralgija trigeminusaNeuralgija trogranog živca manifestuje se napadima vrlo jakih (neizdržljivih) bolova u donjoj ili gornjoj vilici (u zavisnosti od zahvaćene grane živca) s jedne strane lica. Poreklo bolova u početku se pripisuje zubima, tako da nije retko da bolesnici povade sve (i zdrave) zube samo da bi se oslobodili bolova. Napadi bolova se javljaju na najmanje povode pri žvakanju, govoru, pokretu. vilice. Bolesnik se plaši ponovnih napada i zbog toga izbegava hranu, govor. Ponekad se sa bolesne strane sreću crvenilo lica, suzenje. proširena zenica.

Uzrok neuralgiji trigeminusa može biti nadražaj na završetke ovog živca, prouzrokovan zagnojenim korenovima kvarnih zuba, zapaljenjem u kosti same vilice, pritisak na nervno stablo, ili samo nadražaj u prolazu živca kroz lobanju, ili pritisak na moždane opne, čija je osetljivost, tćkođe, pod uticajem ovog živca. No, ponekad se i pored najbrižljivijeg traganja ne može otkriti pravi uzrok, tako d’a je potrebno konsultovati stručnjake više medicinskih grana.

Treba utvrditi uzrok pojavi ove neuralgije. Otklanjanje uzroka, ukoliko je mogućno, dovodi i do izlečenja neuralgije. U lakšim slučajevima može biti uspešno lečenje uobičajenim sredstvima‘za stišavanje neuralgičnih bolova (plivadon, piramidon). U slučajevima gde ne pomažu pomenuta sredstva, preduzimaju se razne druge mere (ubrizgavanje alkohola ili anestetičnih sredstava u mesto grananja nerva, njegovo presecanje, presecanje vlakana u kičmenoj moždini koja prenose bol, zračenje i dr.).


Tags:, , , , , , ,
Posted in: Nervna oboljenja

Comments are closed.

shared on wplocker.com