By May 23, 2013

Hernija (međupršljenska kila)

HernijaMeđupršljenska kila (Hernia disci) javlja se usled prodiranja međupršljenskog diska, koji služi za ,,amortizaciju kičmenog stuba, u kičmeni kanal. Ovo prodiranje nastaje usled kidanja opnastog omotača diska pri podizanju teških tereta, pada, naglog zaokreta, udara. Obično se u tom trenutku oseti oštar i karakterističan bol u krsnom predelu.

Osim pomenutog početnog bola, znaci hernije međupršljenskog diska se ne razlikuju od znakova koji.se sreću kod išijasa, s tom razlikom, ipak, što se kod diska bolovi javljaju češće oboshrano, u obe noge, a ne sa jedne strane kao kod išijasa, i što smetnje ne prolaze uobičajenim lečenjem.

Ležanjem na ravnoj podlozi i mirovanjem može se, u početku, disk ponovo vratiti u svoje ležište. Međutim, to mesto ostaje „slaba tačka“, tako da kasnije i manji napori, čak običan hod, mogu dovesti do ponovnog prodiranja diska u kanal.

Lakši slučajevi mogu se oporaviti i stišati pomenutim merama, ali je češće potrebno hirurško odstranjivanje diska, Jer on u kičmenom kanalu stalno pritiska nervne korenove, izaziva bolove i dovodi do oštećenja sedalnog živca i do slabljenja mišića nogu, uz veću ili manju invalidnost zbog otežanog hoda.

Dijagnoza se postavlja na osnovu rendgenskog snimka.


Posted in: Nervna oboljenja

Comments are closed.

shared on wplocker.com