By August 2, 2013

Lekovitost vode u banjskim lečilištima

U našoj zemlji danas oko 200 izvora lekovite vode. Korišćenje neispitanih banja ne može se preporučiti i pored toga što je iskustvom dokazano njihovo dobro dejetvo na izvesna oboljenja.

U banjama se za lečenje mogu koristiti: voda, blato i gasovi. U najviše slučajeva vode izviru iz prirodnih vrela, ređe se crpu iz dubokih bunara, dok se blata nalaze na površini, obično u okolini prirodnih izvora lekovite vode, na dnu jezera ili mora, ili se prave mešanjem lekovite zemlje i banjske vode. Gasovi se nalaze u vodi, a mogu se i na veštački način dodavati vodi ili blatu da bi se pojačalo dejstvo.

lekovita voda u banjama

Lekovite vode su:

MINERALNE, ako u 1 000 g sadrže najmanje 1 g mineralnih sastojaka (joda, broma, alkalija, kiselina itd.) ili najmanje 0,25 g rastvorene ugljene kiseline, ili najmanje 0,001 g rastvorenog sumpor-vodonika. . /

RADIOAKTIVNE, ako sadrže, više od 29 Mahovih jedinica u jednom litru vode.

TOPLE, ako na izvoru imaju temperaturu od najmanje 20° C, trajno.

Za blato se smatra da je lekovito ako ima prirodne hemijske sastojkei određena fizičko-hemijska svojstva (vezivanje vode, sprovođenje toplote, veličinu čestica, mineralne soli, radioaktivnost itd.).

Lekovita voda može se upotrebljavati za piće i kupanje, ili i za jedno i za drugo. Blato se upotrebljava za kupanje u mulju, oblaganje, fango ili mazanje.

Kupanje u vodi, mulju ili blatu može da bude toplo ili hladno. Toplina se može tačno dozirati u toku kupanja, pri čemu se pomoću blata mogu primeniti znatno više temperature. Dužinu kupanja određuje lekar, prema prirodi bolesti i stanju srca, krvnih sudova i pritiska krvi.

Banjsko lečenje traje prosečno 21 dan, ali može da bude i kraće ili duže. Za vreme lečenja, ako hoćemo da ono bude što korisnije, treba održavati propisan režim i dijetu. Osim toga, mogu se u isto vreme koristiti i druga sredstva za lečenje, kao što su lekovi, fizikalna terapija, masaža, sunčanje, šetanje itd.


Tags:, , , , ,
Posted in: Banjsko lečenje

Comments are closed.

shared on wplocker.com