By August 3, 2013

Banjsko lečenje oboljenja probavnog trakta

Pored banja za lečenje reumatičnih oboljenja, među banjskim lečilištima prvo mesto zauzimaju banjska mesta za lečenje stomačnih, crevnih i žučnih oboljenja. Kad se odbace svi nemedicinski razlozi i samovolja izvesnih bolesnika, mora se reći da je banjsko lečenje ovih oboljenja bilo od velike koristi mnogim bolesnicima, i da je bilo utoliko korisnije ukoliko je tačnije određeno i sprovedeno. Banjsko lečenje treba da predstavlja izvestan prelaz, odnosno neku srednju formu između kućnog i bolničkog lečenja.

Stomačka, crevna i žučna oboljenja su vrlo podložna uticaju sredine u kojoj živimo. Poznata je stvar da ljudi dobijaju bolove u želucu, žučne napade, pa i smanjenje ili povećanje želudačne kiseline, proliv ili zatvor ako se razljute, uzrujaju ili ražaloste. Isto tako je poznato da miran, uredan i zadovoljan život pruža uslove za poboljšanje, pa i izlečenje mnogih oboljenja. Oslobađajući bolesnika mnogih dnevnih briga, pružajući mu sasvim novu sredinu, koja nije ni bolnička ni kućna, banja daje mogućnost za potpunu promenu života, što je često potrebno za lečenje hroničnih bolesti.

lecenje problema sa losim varenje

 

Razume se da sve banje ne ispunjavaju sve uslove, i da pri izboru banje treba o tome voditi računa. Ljudi koji su naučili na izvesne higijenske uslove i komfor neće se osećati nimalo prijatno u mestu gde te njihove navike neće biti zadovoljene. Banja treba da pruži bolesniku sredinu gde mu neće biti neprijatno, koja će, naprotiv, blago delovati na njegove živce i omogućiti mu uredan i prijatan život bez uzrujavanja.


Tags:, , , , , , , ,
Posted in: Banjsko lečenje

Comments are closed.

shared on wplocker.com