By January 15, 2014

Upotreba ribe u ishrani ljudi

Ribe se vrlo često koriste u ljudskoj ishrani, a u poslednje vreme, ubrzanjem transporta, i tamo gde se ne love. Razlikujemo morsku i rečnu ribu. Morske ribe razvrstavaju se u ribe selice (sitna i krupna plava riba: sardela, skuša, lokarda, palamida, tuna itd.), ribe stanarice (bela riba: oslić, zubatac, barbun, trilja, luben itd.), i divlje ribe (mačka, pas, raža itd.).

Najbolje ribe za dijetalnu ishranu

Najlakše i najpodesnije za dijetalnu ishranu su ribe stanarice. Rečne ribe svrstavaju se u ribe iz ribnjaka (som, pastrva, šaran, smuđ, linjak, karas itd.) i ribe iz otvorenih voda (pastrva, kečiga, jegulja, som, šaran, smuđ, štuka itd.). Od rečnih riba najlakše se vari i najpodesnije je za dijetalnu ishranu meso smuđa.

Sastav ribljeg mesa

Meso riba sadrži 13―23% belančevine, 18% masti, 1% mineralnih materija i do 80% vode. Riblje meso se brže vari nego stočno, te zato ne zasićuje. Probavljiva vrednost je gotovo ista kao i kod ostalog mesa.

Riba u ishrani ljudi

Kako znati da li je riba sveža

Ribe smeju da se jedu samo ako su sveže. Svežina se može poznati po sledećim znacima: oči treba da budu pune, sjajne, prozirne i tvrde, a škrge vlažne, jasnocrvene boje i pokrivene sa malo sluzi, i potpuno bez mirisa. Meso na pritisak mora da bude tvrdo i elastično, koža napeta, svetle boje i sjajna, a ljuske priljubljene uz telo Truljenje se poznaje po smekšavanju mesa i pojavi stranih mirisa. Ponekad trbuh postaje naduven, oči upale i zamućene, a škrge imaju bledocrvenu boju. Ako prstom pritisnemo jedan deo tela, ostaje otisak ― udubljenje, a meso se lako odvaja od kostiju.

Trovanje ribom

Do trovanja ribljim mesom može doći usled truljenja, otrovnih bodljika ili mikroba trbušnog tifusa i botulizma.

Konzerviranje ribe

Ribe se konzervišu usoljene (8―10 kg soli na 100 kg ribe), marinirane, smrznute ili u konzervama.

Meso rakova, školjki i drugih životinja je izuzetna hrana. Pošto je zagađivanje tih životinjica vrlo lako, a neke od njih se jedu i u presnom stanju, to su česta trovanja i infekcije (trbušni tifus).

Metode pripreme ribe za ishranu

Meso se može jesti presno, presno-sušeno, kuvano, pečeno i prerađeno u mesne prerađevine. Najlakše se vari kuvano meso, meso pečeno na žaru i mleveno meso bez začina. Presno meso se znatno teže vari, a isto tako i meso pečeno na masti ili pohovano, musaka, punjene paprike i sl.


Tags:, , , , , , ,
Posted in: Ishrana

Comments are closed.

shared on wplocker.com