By January 19, 2014

Trovanje hranom – koje namirnice su najčešći uzročnici ove bolesti

Pored trovanja koje može nastati usled biohemijskih promena, delovanjem raznih klica, hrana može da sadrži mnoge zarazne klice i parazite koji, prodirući u naš organizam, mogu da prouzrokuju pojavu zarazne i parazitske bolesti.

Mesom zaraženih životinja može se preneti:

1. Tuberkuloza. Procenat goveda koja boluju od tuberkuloze prilično je visok, dok je broj svinja znatno manji, a ostalih domaćih životinja gotovo neznatan. Upotreba mesa tuberkuloznih životinja je zabranjena. U nas je tuberkuloza goveda relativno retka.

2. Antraks. Klice ove bolesti može da sadrži meso ovaca, koza i goveda. Zaraza je znatno češća pri obradi mesa, koža i leševa nego prilikom jela, pošto je upotreba zaraženog mesa najstrože zabranjena.

3. Svinjski crveni vetar. Ljudi se mogu preko povreda na koži zaraziti ovom bolešću prilikom obrade svinjskog, kokošjeg, golubijeg, zečjeg i ćurećeg mesa. Posle infekcije mesto oko povrede pocrveni i postane tvrdo. Od toga mesta pa do najbliže žlezde javi se crvena pruga, a žlezda otekne i boli. Temperatura često dostigne i do 39°C Do zaraze može doći i preko jela, ali znatno ređe.

Borba protiv ove bolesti sastoji se u vakcinisanju životinja.

trovanje hranom

4. Šap je virusno oboljenje koje se naročito često javlja kod goveda, svinja, ovaca i koza, ali je kod ljudi vrlo retko.

5. Mesom svinja i goveda mogu se preneti bobičavost i crevni paraziti (pantljičare), ali jedino u slučaju ako meso nije dovoljno kuvano ili pečeno. Prema tome, zaraženo meso može biti u kobasicama, šunki, pršuti i sličnim namirnicama. Trihinoza se prenosi svinjskim mesom koje nije dovoljno kuvano ili pečeno.
6. Ehinokokus se može preneti mesom ovaca, koza, goveda i svinja.

7. Metiljavost se prenosi izuzetno na čoveka, i to džigericom zaraženih životinja (ovaca, goveda, svinja).

Mlekom se mogu preneti sledeće bolesti:

Tuberkuloza, trbušni tifus, bruceloza, antraks, besnilo, šap, šarlah, pantljičara, amebna dizenterija, dečji prolivi, lentospiroza, kao i uzročnici gnojenja. Do svih ovih oboljenja dolazi usled nedovoljno obazrive obrade mleka i mlečnih proizvoda. Zato je apsolutno potrebno da se mleko upotrebljava samo kuvano ili pasterizovano, a mlečni proizvodi podvrgnu odgovarajućoj sanitarnoj kontroli.

Jajima u ljusci izuzetno se može preneti trbušni tifus, a jajima u prahu sve crevne zarazne bolesti.

Voćem i povrćem (salatom, cveklom, rotkvicama, jagodama itd.) mogu se preneti tifusna i dizenterična oboljenja, naročito ako se upotrebljavaju sa zemlje skupljeni, neoprani plodovi, kao i oni koji su duže vremena stajali izloženi na pijaci ili u trgovini.

Hleb se zagadi dodirom prljavim rukama, prljavim policama, noževima i hartijom, kao i prilikom nošenja u korpi sa prljavim predmetima.

Kolačima i sladoledom mogu se preneti klice trbušnog tifusa, dizenterije, dečjih proliva itd.

Šećerom i medom mogu se samo izuzetno preneti crevne zarazne bolesti, i to usled zagađivanja insektima ili rukama.


Tags:, , , ,
Posted in: Ishrana

Comments are closed.

shared on wplocker.com