By January 20, 2014

Nedostatak vitamina E (avitaminoza) utiče na plod i začeće

Kod ljudi nije primećena potpuna avitaminoza E, ali je ustanovljeno da nedostatak ovog vitamina može da ima izvestan utidaj na pravilno nošenje ploda i na začeće. U poslednje vreme vitamin E se naročito preporučuje ženama koje ne mogu da donesu plod do kraja, to jest ženama kod kojih se javlja takozvani „spontani pobačaj“. Ustanovljeno je da kod ljudi vitamin E utiče na pravilno korišćenje i bolje čuvanje vitamina A.

Izvori vitamina E

Vitamin E se nalazi u semenu žitarica i pamuka, kao i u uljima koja se prave od bilja i žitarica. U apotekama može se dobiti u uljanom rastvoru koji nosi ime tokoferol.

Tokoferol se danas upotrebljava radi sprečavanja spontanog pobačaja, a daje se i u slučajevima arterioskleroze kod starijih osoba

nedostatak vitamina e


Tags:, , , ,
Posted in: Ishrana

Comments are closed.

shared on wplocker.com