By January 21, 2014

Nedostatak vitamina Be1 (avitaminoza) dovodi do bolesti beriberi

Uzrok avntamknoze Be pronađen je tek kada je jedan holandski lekar koji je radio u Zapadnoj Indiji ustanovio da se kod kokošaka koje se hrane poliranim pirinčom javlja bolest beriberi. Vitamin B1 pronađen je tek 1911. godine, kada je izvađen iz ljuske pirinča. Vitamin Be1 danas je poznat pod imenom aneurin.

Nedostatak vitamina B1 (aneurina) dovodi i do poremećaja funkcionisanja organa za varenje

Aneurin igra značajnu ulogu u iskorišćavanju (metabolizmu) ugljenih hidrata. U nedostatku aneurina dolazi do stvaranja mlečne kiseline, koja se nagomilava u mišićima i nervnom tkivu, što dovodi do teških poremećaja. Ova kiselina može da izazove i teške poremećaje na srčanim mišićima i nervima. Pored toga, nedostatak vitamina B1 (aneurina) dovodi i do poremećaja funkcionisanja organa za varenje.

Bolest beriberi može da bude akutna ili hronična

Kod odraslih beriberi počinje postepeno. Kod osoba koje se pravilno ne hrane nastupa zamor, opšta slabost, bolovi u mišićima, lupanje srca itd.

Važna su zapaljenja živaca, koja izazivaju bolove u obe noge i obe ruke i pojačanu osetljivost kože. U drugim slučajevima javlja se izliv tečnosti u telesne šupljine (takozvani „vlažni tip“), tj. u plućnu maramicu, u trbušnu maramicu, ili u srčanu kesu.

nedostatak vitamina be1

Skoro u svakom slučaju beriberi bolesti javljaju se poremećaji na srcu, koji mogu da budu veoma teški, pa i da dovedu do smrti (jako ubrzanje srca, aritmija, modrilo, otok jetre, teško disanje). U teškim slučajevima javljaju se i poremećaji organa za varenje (muka i povraćanje).

Kod dece beriberi ima uvek težak oblik. Razvoj bolesti je brz, a naročito su izražena oštećenja srca.

Izvori vitamina Be1

Predohrana od bolesti beriberi sastoji se u pravilnoj ishrani, to jest u korišćenju crnog brašna, mleka i jetre, koji sadrže dovoljne količine vitamina B1. Pored ovih namirnica, vitamin Be1 sadrže još i mršavo meso, zelen i zreo pasulj, grašak, kao i klice pšenice.

Lečenje bolesti beriberi

Lečenje bolesti beriberi vrši se davanjem aneurina u obliku tableta ili injekcija, kao i hranom koja sadrži pšenične mekinje (crno brašno), mleko, bubrege, mršavo svinjsko meso i jetru.


Tags:, , , , , , ,
Posted in: Ishrana

Comments are closed.

shared on wplocker.com