Zarazne bolesti

Lečenje zaraznih bolesti
By April 9, 2013 0 Comments Read More →

Lečenje zaraznih bolesti

Činjenicu da se u organizmu.u toku bolovanja od jedne zarazne bolesti stvori otpornost prema toj bolesti medicinska nauka je iskoristila za izradu jednog vrlo uspešnog leka protiv nekih zaraznih bolesti, a i protiv nekih trovanja. Taj se lek zove serum. Primena seruma za lečenje dala je naročito dobre rezultate kod difterije, koja je pre pronalaska […]

Posted in: Zarazne bolesti
Kako da se zaštitimo od zaraznih bolesti
By April 8, 2013 0 Comments Read More →

Kako da se zaštitimo od zaraznih bolesti

Zaštita od zaraznih bolesti sastoji se, s jedne strane, u nastojanju da se njihovi uzročnici unište ili oslabe, odnosno u preduzimanju mora da što manji broj ljudi dođe u dodir sa uzročnicima zaraznih bolesti ili da se u dodir sa njima ne dođe uopšte, i, s druge strane, u jačanju otpornosti organizma prema tim uzročnicima. […]

Posted in: Zarazne bolesti
shared on wplocker.com