Tag: pasulja

Priprema i upotreba klica od žitarica u ljudskoj ishrani
By May 21, 2013 0 Comments Read More →

Priprema i upotreba klica od žitarica u ljudskoj ishrani

Svako seme je nosilac života i čuvar snage reprodukcije. U toku procesa klijanja seme sadrži bogate rezerve energije izražene u obliku sadržaja vitamina, enzima i minerala, pa se na osnovu najnovijih istraživanja slobodno može reći da klice predstavljaju neuporediti izvor elemenata veoma značajnih za održanje čovekovog zdravlja, pa prema tome i njegovog opstanka. U toku […]

Posted in: Ishrana
shared on wplocker.com