Trovanje

Trovanje živom
By May 10, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje živom

Živa u obliku metala nije otrovna. Do trovanja dolazi usled uzimanja njenih spojeva (jedinjenja), najčešće sublimata, koji je veoma otrovan. Znatno ređe, ali do trovanja živom dolazi i usled dugotrajne primene živinih preparata za lečenje pojedinih bolesti, a može doći i usled upotrebe žive u nekim kozmetičkim preparatima, iako je upotreba žive u te svrhe […]

Posted in: Trovanje
Trovanje bakrom

Trovanje bakrom

Bakarni sudovi su često uzrok trovanju bakrom, naročito u krajevima gde emajlirano posuđe još nije uvedeno u upotrebu. Bakar u dodiru sa nakiselom hranom pravi bakrov oksid, koji ]e u izvesnoj meri otrovan. Radi zaštite od trovanja bakrom bakarni sudovi se kalajišu. Međutim, pri dužoj upotrebi kalaj se skida sa sudova, pa se događa da […]

Posted in: Trovanje
Trovanje olovom

Trovanje olovom

Trovanjima olovom i olovnim spojevima izložene su sve osobe koje na ovaj ili onaj način dolaze u dodir sa olovom i njegovim spojevima. Najizloženiji su radnici zaposleni u rudnicima olova, zatim, slovoslagači i drugi štamparski radnici, radnici zaposleni u proizvodnji akumulatora i, naposletku,’moleri, koji rade sa bojama u kojima ima olovnih spojeva. Ali nisu sasvim […]

Posted in: Trovanje
Trovanje sodom

Trovanje sodom

Dejstvo (kamene) sode razorno je za tkiva sluzokože i kože isto koliko i dejstvo jakih kiselina, ako ne i više. Sve što je u tom pogledu rečeno za kiseline važi i za sodu. Jedino je lečenje opekotina od sode drukčije nego lečenje opekotina od kiselina. Kod trovanja kiselinama daju se alkalični lekovi, koji treba da […]

Posted in: Trovanje
Trovanje kiselinom
By April 28, 2013 0 Comments Read More →

Trovanje kiselinom

Trovanje kiselinom nastaje samo nekom od jakih kiselina/kao što su sirćetna, sumporna, azotna sonom ili hlorovodonična. Trovanje kiselinom lako se poznaje po mirisu koji se jako oseća na povređenoj osobi. Dejstvo jakih kiselina je vrlo razorno. One uvek prave više ili manje Duboke opekotine na sluzokoži usta, jezika i jednjaka, kao i na koži. Ova […]

Posted in: Trovanje
shared on wplocker.com